Cô Phạm Thị Hồng hệ thống kiến thức trọng tâm phần...

Đa thức là nội dung kiến thức quan trọng và chiếm trọng số từ 1,5 - 2 điểm trong các bài thi, bài kiểm...

Luyện cách xây dựng bố cục văn bản trong chương trình...

Bài tập làm văn có hay, có đạt điểm cao hay không phụ thuộc rất lớn vào việc sắp xếp, liên kết các chi...

Thầy Nguyễn Phi Hùng hướng dẫn cách phân tích câu tục...

Trong chương trình ngữ văn lớp 7, học sinh được tìm hiểu các câu tục ngữ thuộc các chủ đề: thiên nhiên, kinh nghiệm...

Những kiến thức cần lưu ý khi làm bài quan hệ...

Quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác là phần kiến thức nền tảng để học sinh tiếp cận và xử lí các...

Áp dụng định lí Pytago vào giải các bài tập Toán...

Ở phần Hình học lớp 7, một trong những cách quan trọng nhất để chứng minh tam giác vuông, hai tam giác vuông bằng...

BÀI VIẾT XEM NHIỀU