Hà Nội công bố cấu trúc và đề thi minh họa vào lớp 10

0
503

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 trên địa bàn Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9/6 với ba môn thi gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Ước tính có hơn 100.000 học sinh đăng ký tham dự kỳ thi.

Nhằm giúp học sinh, giáo viên có thêm định hướng trong học tập, ôn luyện ngày 2-5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố quy định cấu trúc định dạng và đề minh họa ba môn của kỳ thi này.

Trong đó đề thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút; đề thi môn ngữ văn và môn toán theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/môn.

Trong đó, cấu trúc định dạng môn Toán với 75% câu hỏi ở mức nhận biết và thông hiểu; 25% câu hỏi ở mức vận dụng và vận dụng cao.

Trong khi đó, môn Ngữ văn có khoảng 60-70% kiến thức ở mức độ nhận biết và thông hiểu; khoảng 30 – 40% câu hỏi, kiến thức ở mức độ vận dụng và vận dụng cao.

Môn Ngoại ngữ có 70% kiến thức ở mức độ nhận biết và thông hiểu, 30% kiến thức vận dụng và vận dụng cao.1.

1. Cấu trúc định dạng đề thi từng môn như sau:

  • Môn Toán:  
  • Môn văn
  • Mộn Tiếng Anh

    2. Đề minh họa cho từng môn

  • Môn Toán
  • Môn Văn
  • Môn Tiếng Anh