Mẹo hay giúp con giải quyết bài đánh trọng âm nhanh chóng

0
4296

Trọng âm là một trong những phần quan trọng nhất của tiếng Anh bởi nó quyết định xem ý nghĩa của từ hoặc câu mà con nói ra là gì. Thực chất các bài trọng âm không hề khó, con chỉ cần nắm chắc nguyên tắc là có thể giải quyết nhanh chóng. Cha mẹ tham khảo bài viết để biết được các nguyên tắc đó là gì nhé!  

Trong bài viết này cô Nguyễn Thị Mai Hương – Giáo viên dạy Tiếng Anh khóa Tổng ôn – HM6 sẽ chỉ ra 5 nguyên tắc quan trọng, buộc con phải ghi nhớ trước khi làm bài đánh trọng âm.

Trước khi vào bài, con cần phải hiểu Trọng âm nghĩa là gì? 

Khái niệm Trọng âm

Trong một từ, trọng âm là phần đọc cao hơn, mạnh hơn và to hơn. Ví dụ từ teacher, trọng âm sẽ đánh vào âm tiết thứ nhất (TEACH-er).

Tổng hợp các quy tắc đánh trọng âm

Qui tắc 1: Hầu hết các danh từ và tính từ hai âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm thứ 1

Ví dụ: Progress là N chỉ sự phát triển, như vậy trọng âm sẽ được đánh vào âm tiết thứ 1 – PRO-gress. Tương tự với các danh từ khác, các con cũng áp dụng quy tắc này nhé.

(PRE-sent, EN-gine, RE-cord, PLEA-sant,…)

– Dù là hầu hết các danh từ đều có trọng âm đánh vào âm tiết thứ nhất, tuy nhiên nó cũng có những trường hợp ngoại lệ. Điển hình từ “police” danh từ với nghĩa “cảnh sát” thì trọng âm lại rơi vào âm tiết thứ hai – “po-LICE”

Qui tắc 2: Hầu hết các động từ có hai âm tiết, trọng âm đều rời vào âm tiết thứ 2

Ví dụ: “begin” là động từ chỉ sự bắt đầu. Như vậy nếu áp theo quy tắc trên thì trọng âm sẽ được đánh vào âm tiết thứ 2 – “GIN”. Vậy là với các động từ tương tự, các con có thể đánh trọng âm nhanh chóng rồi.

(ad-MIT, im-PRESS, de-CIDE, re-CORD,…)

Qui tắc 3: Các từ kết thúc bằng -sion, -tion, -cian thì trọng âm rơi vào âm tiết trước nó 

Ví dụ từ education là danh từ kết thúc bằng đuôi “-tion”. Như vậy trọng âm sẽ được đánh vào âm tiết trước đuôi “-tion”, tức từ này sẽ được đọc thành “e-du-CA-tion”.

Các từ tương tự (con-cen-TRA-tion, de-mons-TRA-tion, per-MIS-sion,…)

Giống như quy tắc 1, ở nguyên tắc 3 này cũng có trường hợp ngoại lệ, chính là từ “televison”. Tuy có chứa đuôi “-sion” nhưng trọng âm của từ này nhấn ở âm tiết thứ 1 tức “TE-le-vi-sion”.

Qui tắc 4: Các từ kết thúc bằng đuôi -ic, trọng âm rơi vào âm tiết đằng trước nó (âm tiết thứ 2 từ dưới lên)

Giống với những từ kết thúc bằng đuôi “-sion”, “-tion”, “-cian”, những từ kết thúc bằng đuôi “-ic” thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết đằng trước nó.

Ví dụ: e-co-NO-mic, me-CHA-nic, geo-GRA-phic,…

Qui tắc 5: Các từ kết thúc bằng đuôi ee, oo trọng âm rơi vào chính nó 

Ví dụ: em-ploy-EE, tat-OO, sham-POO

Trương hợp ngoại lệ: com-MIT-tee, COF-fee. Tuy 2 từ có đuôi kết thúc bằng “-ee” nhưng trọng âm lại được đánh ở trọng âm thứ nhất.

Phần 2: Bài tập tự luyện

Để tải thêm nhiều bài tập về, cha mẹ hãy click vào link sau: http://bit.ly/bài_tập_tự_luyện_trọng_âm_HM6

Với những thông tin trên, HOCMAI tin rằng con có thể giải quyết nhanh chóng bài tập liên quan đến trọng tâm. Cha mẹ tham khảo khóa Tổng ôn – HM6 để nắm chắc các dạng kiến thức khác nữa nhé!