[Thành phố Hồ Chí Minh] Công bố đáp án các bài thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

0
2174

Chiều ngày 6.6, Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh đã công bố đáp án các môn thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019.

Đáp án môn Toán 

Đáp án môn Ngữ Văn

Đáp án môn Tiếng Anh

Năm nay đề thi môn tiếng Anh lớp 10 của Sở GD-ĐT sai chính tả ở câu hỏi số 33. Vì vậy Sở có hướng dẫn chấm như sau:

33- Some years back young people paid less attention to traditional festivals than they do nowadays.

Some years back young people did not pay as much attention to traditional festivals as they do nowadays.

Some years back young people did not pay so much attention to traditional festivals as they do nowadays.

Nếu thí sinh bỏ trống không làm  không cho điểm

Nếu thí sinh gạch bỏ từ “your” và viết như đáp án bên trên được trọn điểm.

Nếu thí sinh để nguyên từ “your” và viết tiếp “people” hoặc “young people” như đáp án được trọn điểm.

Nếu thí sinh viết “…your people’s attention to…” / “…young people’s attention to traditional festivals was less than it is nowadays” được trọn điểm.

Nếu thí sinh viết “…your people’s attention to…” / “…young people’s attention to traditional festivals was not as much as it is nowadays”  được trọn điểm.

 Nếu thí sinh viết “…your attention to attention to traditional festivals was less than it is nowadays” được 0.25 điểm.

Nếu thí sinh thay “…nowadays.” bằng “…now.”  không trừ điểm

Nếu thí sinh viết “…your people’s attention to…” / “…young people’s attention to traditional festivals was not more than it is nowadays”  được 0.25 điểm.

Thí sinh viết các trường hợp sau đây đều được trọn điểm:

Some years back young people used to / would pay less attention to traditional festivals than they do nowadays. 
Some years back young people did not use to / wouldn’t pay as much attention to traditional festivals as they do nowadays.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here