[Toán lớp 4] – Chia một số cho một tích

0
4191

Chia một số cho một tích là một dạng toán quan trọng trong chương trình học môn Toán lớp 4. Bài viết sau sẽ cung cấp cho con kiến thức cần nhớ và những dạng bài tập có trong phần kiến thức chia một số cho một tích. 

Kiến thức cần nhớ

Ví dụ 1: Tính và so sánh giá trị của các biểu thức sau:

24: (3×2)                             24 : 3 : 2                                        24 : 2 : 3

= 24 : 6                              = 8 : 2                                           = 12 : 3

= 4                                     = 4                                                =4

Vậy, 24 : (3 x 2) = 24 : 3 : 2 = 24 : 2 : 3

Trong ví dụ này thể hiện cho việc chia một số cho một tích gồm hai thừa số. Muốn chia một số cho một tích gồm hai thừa số, ta sẽ lấy số đó chia cho thừa số thứ nhất, được kết quả là bao nhiêu, chúng ta thực hiện chia tiếp cho thừa số còn lại. 

Các dạng bài tập

Bài tập 1: Tính giá trị của biểu thức 

a, 50 : (2 x 5)                             b, 72 : (9 x 8)                             c, 28 : (7 x 2)

= 50 : 10                                   = 72 : 9 : 8                                     = 28 : 7 : 2

= 5                                            = 8 : 8                                           = 4 : 2

                                                 = 1                                                = 8 

Bài tập 2: Chuyển mỗi phép chia sau đây, thành phép chia một số cho một tích rồi tính

  a, 80 : 20                                  b, 60 : 15                                   c, 150 : 50 

  = 80 : (4 x 5)                           = 60 : (3 x 5)                               = 150 (10 x 5)

  = 80 : 4 : 5                              = 60 : 3 : 5                                  = 150 : 10 : 5 

  = 20 : 5                                   = 20 : 5                                       = 15 : 5

  = 4                                          = 4                                              = 3

Bài tập 3: Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được ⅕ số vải. Hỏi cửa hàng đó còn được bao nhiêu mét vải? 

Bài giải

Cửa hàng đó có số mét vải là:

30 x 5 = 150 (mét)

Cửa hàng đó bán được số mét vải là:

150 : 5 = 30 (mét)

Đáp số: 30 mét vải

Bài tập 4: Một con sư tử ở vườn bách thú ăn hết 8 kg thịt mỗi ngày. Theo em, 748 kg thịt có đủ cho 3 con sư tử ăn cả tuần không? Tại sao? 

Bài giải

Trong một ngày, 3 con sư tử ăn hết số thịt:

8 x 3 = 24 (kg) 

Trong 7 ngày, 3 con sư tử ăn hết số thịt: 

24 x 7 = 168 kg

Vì 748 kg > 168 kg nên 748 kg thịt đủ cho 3 con sư tử ăn trong một tuần

>>> CHA MẸ THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỐT<<<

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here