Danh sách SGK theo chương trình mới lớp 4

0
3705
danh-muc-sgk-chuong-trinh-moi-lop-4-ava

Danh sách đầu SGK theo chương trình mới lớp 4

Danh mục này bao gồm tổng cộng 44 đầu sách giáo khoa thuộc 6 đơn vị bao gồm:

  • Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam,
  • Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm,
  • Nhà Xuất bản Đại học Vinh,
  • Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh,
  • Nhà Xuất bản Đại học Huế,
  • Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào danh mục SGK lớp 4 mới được phê duyệt, các địa phương sẽ tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sao cho phù hợp để triển khai Chương trình phổ thông 2018 áp dụng cho lớp 4 bắt đầu từ năm học 2023-2024.

Theo như lộ trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong năm học 2023-2024, học sinh lớp 4 trên cả nước sẽ học theo chương trình sách giáo khoa mới. Căn cứ danh mục này, các địa phương sẽ tổ chức lựa chọn SGK phù hợp để triển khai Chương trình phổ thông 2018 áp dụng cho lớp 4 từ năm học 2023-2024.

Danh mục 44 đầu SGK lớp 4 mới bắt đầu từ năm học 2023-2024 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt như sau:

(theo baomoi.com)