Làm quen và vận dụng 07 đơn vị đo lường khối lượng cơ bản vào bài tập

0
2348

Cô Mai Quỳnh – giáo viên tại Hệ thống Giáo dục Hocmai sẽ chia sẻ về bảy đơn vị đo khối lượng, trường hợp sử dụng, cách quy đổi từ đơn vị này sang đơn vị kia cũng như phương pháp giải những dạng bài tập thường gặp.

Thông thường, khi muốn đo lường, tính toán hay phân chia khối lượng của một vật gì đó, người ta sử dụng đơn vị đo khối lượng. Chính bởi vậy, đây không chỉ là phần kiến thức sẽ theo sát học sinh từ Tiểu học lên các cấp học cao hơn mà còn là nội dung có tính ứng dụng rất cao trong cuộc sống.

Ngoài Kilogam (Kg), để thuận tiện hơn cho việc đo lường, người ta còn sử dụng những đơn vị đo khối lượng khác có giá trị cao hoặc bé hơn.

1. Đơn vị tấn, tạ, yến

Dùng để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam.

Quy đổi:

1 yến = 10 kg

1 tạ = 10 yến = 100 kg

1 tấn = 10 tạ = 100 yến =1000kg

Còn khi nói về những vật quá nhỏ, người ta lại sử dụng những đơn vị nhỏ hơn kg.

2. Đề-ca-gam, Héc-tô-gam 

Dùng để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm gam, và nhỏ hơn 1 ki-lo-gam

Đề-ca-gam viết tắt là dag

Héc-tô-gam viết tắt là hg

Quy đổi:

1dag = 10g

1hg = 10dag = 100g

3. Bảng đơn vị đo khối lượng

Lớn hơn kilogam

Kilogam

Bé hơn kilogam

Tấn

Tạ Yến Kg Hg Dag

g

1 tấn

= 10 tạ

= 1000 kg

1 tạ

= 10 yến

=100 kg

 

* Quy tắc quy đổi

Khi đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị hơn liền kề, ta lấy số đó nhân với 10

Vd: 20 yến = 20 x 10 = 200 kg

Khi đổi từ đơn vị sang đơn vị lớn hơn liền kề, ta lấy số đó chia cho 10

Vd: 30 yến = 30 : 10 = 3 kg

Cô Mai Quỳnh (hocmai.vn) đang tổng quát lại 07 đơn vị đo khối lượng cơ bản

Mời cha mẹ và học sinh tham khảo video bài giảng tại:https://hocmai.vn/bai-giang-truc-tuyen/57840/bai-02-don-vi-do-khoi-luong.html

4. Các dạng bài tập thường gặp:

Dạng 1: Dạng bài đổi đơn vị

Yêu cầu: Đổi những đơn vị đo sau đây

1 yến = ….. kg                                          5 yến = ….. kg

10 kg = ….. yến                                        1 yến 7 kg = …..kg

100 kg = ….. tạ                                         2 tạ = ….. yến

4 tạ 60 kg = ….. kg                                    9 tạ 40 kg = ….. yến

* Phương pháp: Với dạng bài này, học sinh căn cứ vào Bảng đơn vị đo khối lượngQuy tắc quy đổi đề làm

Hướng dẫn giải

1 yến = 10 kg                                             5 yến = 50 kg

10 kg = 1 yến                                             1 yến 7 kg = 10 kg + 7 kg = 17 kg

100 kg = 1 tạ                                              2 tạ = 20 yến

4 tạ 60 kg = 400 kg + 60 kg = 460 kg           9 tạ 40 kg = 90 yến + 4 yến = 94 yến

Dạng 2: Dạng bài cộng trừ nhân chia đơn vị đo khối lượng

Yêu cầu: Tính

18 yến + 26 yến = ……

135 tạ x 4 =…….

648 tạ – 75 tạ = ……

512 tấn : 8 =……

452 hg x 3 =……

768 hg : 6 =……

* Phương pháp: Với dạng bài này, học sinh hãy cố gắng rút gọn kết quả về đơn vị cao nhất có thể

Hướng dẫn giải

18 yến + 26 yến = 44 yến

135 tạ x 4 = 540 tạ = 54 tấn

648 tạ – 75 tạ = 573 tạ

512 tấn : 8 = 64 tấn

452 hg x 3 = 1356 hg

768 hg : 6 = 128 hg

Dạng 3 : So sánh

Yêu cầu: Điền dấu >; <; =

5 dag …… 50 g                                         4 tạ 30 kg …… 4 tạ 3 kg

8 tấn …… 8100 kg                                    3 tấn 500 kg …… 3500 kg

* Phương pháp: Với dạng bài này, học sinh hãy cố gắng quy đổi hai vế về cùng một đơn vị để so sánh

Hướng dẫn giải

5 dag …… 50 g                                         4 tạ 30 kg …… 4 tạ 3 kg

=> 5 dag = 5 dag                                    Rút gọn: 30 kg > 3 kg

8 tấn …… 8100 kg                                    3 tấn 500 kg …… 3500 kg

=> 8000 kg < 8100 kg                             3500 kg = 3500 kg

Như vậy, trên đây là toàn bộ phần lý thuyết cũng như những dạng bài tập thường gặp trong phần đơn vị đo lường khối lượng. Cô Mai Quỳnh hy vọng học sinh có được cái nhìn tổng quát về 07 đơn vị đo khối lượng, nắm được cách quy đổi để từ đó ứng dụng vào làm các bài tập.

Để con học tập và ôn luyện toàn diện hơn, mời cha mẹ cùng tham khảo Chương trình Học Tốt: Các khóa học được xây dựng sát Chương trình chuẩn của Bộ Giáo Dục, đa dạng theo năng lực học của con. Phụ huynh sẽ được nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí về khóa học ngay tại đây nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here