Thông báo đổi tên fan page Ôn thi vào 6 chất lượng cao

0
535

Nhằm cung cấp nội dung, thông tin, chia sẻ nhiều thông tin hữu ích hơn cho phụ huynh có con học lớp 5. BQT page xin thông báo, page sẽ đổi tên như sau:
– Tên hiện tại: Ôn thi vào 6 chất lượng cao
– Tên mới: Cùng con học lớp 5 và Ôn thi vào 6


Page sẽ cung cấp thường xuyên các thông tin, tài liệu, bài giảng hữu ích giúp phụ huynh đồng hành cùng con trong năm học lớp 5 và chuyển cấp vào 6 một cách thuận lợi nhất.

Trân trọng!