Cách thêm “-ing’ vào phía sau động từ

0
9496

Trong chương trình Tiếng Anh lớp 4, học sinh cần học và ghi nhớ cách thêm đuôi “-ing’ vào sau động từ. Do đó, bài viết này sẽ cung cấp những kiến thức liên quan để giúp con tự tin chinh phục các dạng bài tập này.

Danh động từ (Gerund)

 

Hỏi ai đó thích làm điều gì?

 

Cách hỏi/đáp về sở thích của một người

Tiếng Anh sẽ trở nên đơn giản hơn khi con nắm được những quy tắc cơ bản trong quá trình học. Là tiền đề giúp con học tốt và phát triển trong tương lai. Cha mẹ hãy đồng hành học tập cùng con, giúp con tự tin chinh phục kiến thức nhé.

Các dạng bài tiêu biểu

Dạng 1 – Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh

Dạng 2: Đọc và hoàn thành câu trả lời

Dạng 3: Tìm lỗi sai

Dạng 4 – Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

Để biết thêm nhiều dạng bài khác, cha mẹ hãy tham khảo vào link sau: Bài tập thực hành Unit 7 – Tiếng Anh 4

         >>>CHA MẸ THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỐT CỦA HOCMAI<<<