[Toán lớp 3] – So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

0
10617

Bài học “So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn” trong môn Toán lớp 3 là bài học quan trọng có thể xuất hiện trong bài thi cuối HKI của con. Để nắm được bài học này cha mẹ và con cùng lưu ý những ví dụ bài tập được cô Cao Dung giảng dạy dưới đây. 

Kiến thức cần nhớ

Ví dụ 1: 

Ví dụ 1 

 Độ dài đoạn thẳng CD dài gấp mấy lần độ dài đoạn thẳng AB

6 : 2 = 3 (lần)

Độ dài đoạn thẳng AB bằng  ⅓ độ dài đoạn thẳng CD

Đáp án: ⅓ 

Lưu ý: Trước khi tìm xem số bé bằng một phần mấy số lớn thì các con cần làm bước đầu tiên là tìm xem số lớn gấp mấy lần số bé. Từ việc tìm số lớn gấp mấy lần số bé thì các con sẽ suy ra được số bé bằng một phần mấy số lớn.

Ví dụ 2:

Tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là: 

30 : 6 = 5 (lần) 

Vậy tuổi con bằng ⅕ tuổi của mẹ 

Đáp số: ⅕

  • Các bước để con làm bài toán so sánh số bé gấp mấy lần số lớn:

+ Bước 1: Số lớn gấp mấy lần số bé

+ Bước 2: Sau khi tìm được số lớn gấp mấy lần số bé rồi, các con sẽ dựa trên kết quả là số lớn gấp bao nhiêu lần thì số bé sẽ bằng một phần mấy, tương ứng với lần gấp của số lớn với số bé. 

+ Bước 3: Đáp số

Các dạng bài tập

Dưới đây sẽ là một số dạng bài tập mà các con thường gặp khi làm bài Toán so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

  Dạng bài 1

Dạng bài 2

Dạng bài 3

Dạng bài 4

>>> CHA MẸ THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỐT <<<