Tổng hợp 14 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 (Tặng tài liệu PDF)

0
6298
cac-chuyen-de-boi-duong-hoc-sinh-gioi-toan-8

Trong bài viết này, HOCMAI đã tổng hợp đầy đủ các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 đến quý thầy cô, quý phụ huynh cùng các em học sinh nhằm giúp việc giảng dạy cũng như ôn thi bồi dưỡng HSG môn Toán dễ dàng và đạt hiệu quả hơn.

LỘ TRÌNH HỌC TOÀN DIỆN

GIÚP CON "CÔNG PHÁ" BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ II

✅ Đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm giảng dạy

✅ Kiểm tra đầu vào, xếp lớp đúng trình độ của học sinh

✅ Cố vấn học tập cá nhân 1:1 xuyên suốt, kiểm tra - đánh giá định kỳ từng tháng, từ đó điều chỉnh kế hoạch học tập phù hợp

✅ Cung cấp Siêu phòng luyện 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

Bài viết tham khảo thêm:

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 – Phần Đại số

Chuyên đề 1: Số chính phương | Bồi Dưỡng HSG Toán 8

Tham khảo chi tiết nội dung chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 8 – Số chính phương gồm phần lý thuyết + bài tập tại đây:

*Chú ý: Đa số các bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 chuyên đề Số chính phương trong tài liệu đều có lời giải chi tiết!

Chuyên đề 2: Các bài toán về sự chia hết của số nguyên | Bồi Dưỡng HSG Toán 8

Chuyên đề các bài toán về sự chia hết của số nguyên bao gồm các dạng bài chính:

 • Dạng 1: Chứng minh quan hệ chia hết
 • Dạng 2: Tìm số dư của một phép chia
 • Dạng 3: Tìm điều kiện để xảy ra quan hệ chia hết
 • Dạng 4: Tồn tại hay không tồn tại sự chia hết

Tham khảo chi tiết nội dung chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 8 – Các bài toán về sự chia hết của số nguyên gồm phần lý thuyết + bài tập tại đây:

*Chú ý: Đa số các bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 chuyên đề Các bài toán về sự chia hết của số nguyên trong tài liệu đều có lời giải chi tiết!

Chuyên đề 3: Hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp, nhị thức | Bồi Dưỡng HSG Toán 8

Chuyên đề Hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp, nhị thức bao gồm các dạng bài chính:

 • Dạng 1: Hoán vị, tổ hợp
 • Dạng 2: Luỹ thừa bậc n của một nhị thức

Tham khảo chi tiết nội dung chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 8 – Hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp, nhị thức gồm phần lý thuyết + bài tập tại đây:

*Chú ý: Đa số các bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 chuyên đề Hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp, nhị thức trong tài liệu đều có lời giải chi tiết!

Chuyên đề 4: Tìm GTNN và GTLN | Bồi Dưỡng HSG Toán 8

Chuyên đề Tìm GTNN và GTLN bao gồm các dạng bài chính:

 • Dạng 1: Các bài toán mà biểu thức cho là một đa thức
 • Dạng 2: Các bài toán mà biểu thức cho là một phân thức
 • Dạng 3: Các bài toán mà biểu thức cho có chứa căn thức

Tham khảo chi tiết nội dung chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 8 – Tìm GTNN và GTLN gồm phần lý thuyết + bài tập tại đây:

*Chú ý: Đa số các bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 chuyên đề Tìm GTNN và GTLN trong tài liệu đều có lời giải chi tiết!

Chuyên đề 5: Bất đẳng thức | Bồi Dưỡng HSG Toán 8

Chuyên đề Bất đẳng thức bao gồm các dạng bài chính:

 • Dạng 1: Sử dụng định nghĩa: a>b ta xét hiệu a-b >0, chú ý bđt a² ≥ 0
 • Dạng 2 : Sử dụng bất đẳng thức phụ
 • Dạng 3: Bất đẳng thức Cosi và Schawrz
 • Dạng 4: Sắp xếp các biến và Bất đẳng thức tam giác
 • Dạng 5: Tìm điểm rơi của Bất đẳng thức Cosi

Tham khảo chi tiết nội dung chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 8 – Bất đẳng thức gồm phần lý thuyết + bài tập tại đây:

*Chú ý: Đa số các bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 chuyên đề Bất đẳng thức trong tài liệu đều có lời giải chi tiết!

Chuyên đề 6: Chia hết của đa thức | Bồi Dưỡng HSG Toán 8

Chuyên đề Chia hết của đa thức bao gồm các dạng bài chính:

 • Dạng 1: Sử dụng định lý bezout tìm số dư
 • Dạng 2: Tìm đa thức
 • Dạng 3: Tổng hợp

Tham khảo chi tiết nội dung chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 8 – Chia hết của đa thức gồm phần lý thuyết + bài tập tại đây:

*Chú ý: Đa số các bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 chuyên đề Chia hết của đa thức trong tài liệu đều có lời giải chi tiết!

Chuyên đề 7: Giải phương trình | Bồi Dưỡng HSG Toán 8 

Chuyên đề Giải phương trình bao gồm các dạng bài chính:

 • Dạng 1: Phương trình có hệ số đối xứng
 • Dạng 2: Phương trình dạng (x + a)(x+b)(x+c)(x+d) = k 
 • Dạng 3: Phương trình đưa được về dạng phương trình trùng phương
 • Dạng 4: Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ
 • Dạng 5: Nhẩm nghiệm đưa về phương trình tích
 • Dạng 6: Phương trình bậc cao
 • Dạng 7: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
 • Dạng 8: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Tham khảo chi tiết nội dung chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 8 – Giải phương trình gồm phần lý thuyết + bài tập tại đây:

*Chú ý: Đa số các bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 chuyên đề Giải phương trình trong tài liệu đều có lời giải chi tiết!

Chuyên đề 8: Phân tích đa thức thành nhân tử | Bồi Dưỡng HSG Toán 8 

Chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử bao gồm các dạng bài chính:

 • Dạng 1: Dạng tích một hạng tử thành nhiều hạng tử
 • Dạng 2: Thêm, bớt cùng một hạng tử
 • Dạng 3: Dạng đặt biến phụ
 • Dạng 4:Phương pháp hệ số bất định

Tham khảo chi tiết nội dung chuyên đề bồi dưỡng HSG toán 8 – Phân tích đa thức thành nhân tử gồm phần lý thuyết + bài tập tại đây:

*Chú ý: Đa số các bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử trong tài liệu đều có lời giải chi tiết!

Chuyên đề 9: Phương trình nghiệm nguyên | Bồi Dưỡng HSG Toán 8 

Chuyên đề Phương trình nghiệm nguyên bao gồm các dạng bài chính:

 • Dạng 1: Sử dụng tính chất: a(a+1)=k²
 • Dạng 2: Đưa về tổng các số chính phương
 • Dạng 3 : Đưa về phương trình tích
 • Dạng 4 : Đưa về ước số
 • Dạng 5: Sử dụng bất đẳng thức

Tham khảo chi tiết nội dung chuyên đề bồi dưỡng HSG toán 8 – Phương trình nghiệm nguyên gồm phần lý thuyết + bài tập tại đây:

*Chú ý: Đa số các bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 chuyên đề Phương trình nghiệm nguyên trong tài liệu đều có lời giải chi tiết!

Chuyên đề 10: Tìm Min Max của biểu thức | Bồi Dưỡng HSG Toán 8

Chuyên đề Tìm Min Max của biểu thức bao gồm các dạng bài chính:

 • Dạng 1: Đa thức đơn giản
 • Dạng 2: Nhóm đưa về tổng bình phương
 • Dạng 3: Phân thức
 • Dạng 4: Tìm Min, Max có điều kiện
 • Dạng 5: Sử dụng bất đẳng thức phụ

Tham khảo chi tiết nội dung chuyên đề bồi dưỡng HSG toán 8 – Tìm Min Max của biểu thức gồm phần lý thuyết + bài tập tại đây:

*Chú ý: Đa số các bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 chuyên đề Tìm Min Max của biểu thức trong tài liệu đều có lời giải chi tiết!

Chuyên đề 11: Tính giá trị biểu thức | Bồi Dưỡng HSG Toán 8

Tham khảo chi tiết nội dung chuyên đề bồi dưỡng HSG toán 8 – Tính giá trị biểu thức gồm phần lý thuyết + bài tập tại đây:

*Chú ý: Đa số các bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 chuyên đề Tính giá trị biểu thức trong tài liệu đều có lời giải chi tiết!

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 – Phần Hình học 

Chuyên đề 12: Tứ giác | Bồi Dưỡng HSG Toán 8

Tham khảo chi tiết nội dung chuyên đề bồi dưỡng HSG toán 8 – Tứ giác gồm phần lý thuyết + bài tập tại đây:

*Chú ý: Đa số các bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 chuyên đề Tứ giác trong tài liệu đều có lời giải chi tiết!

Chuyên đề 13: Tam giác đồng dạng | Bồi Dưỡng HSG Toán 8

Tham khảo chi tiết nội dung chuyên đề bồi dưỡng HSG toán 8 – Tam giác đồng dạng gồm phần lý thuyết + bài tập tại đây:

*Chú ý: Đa số các bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 chuyên đề Tam giác đồng dạng trong tài liệu đều có lời giải chi tiết!

Chuyên đề 14: Các bài toán về định lí Ta-Lét | Bồi Dưỡng HSG Toán 8 

Tham khảo chi tiết nội dung chuyên đề bồi dưỡng HSG toán 8 – Các bài toán về định lí Ta-Lét gồm phần lý thuyết + bài tập tại đây:

*Chú ý: Đa số các bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 chuyên đề Các bài toán về định lí Ta-Lét trong tài liệu đều có lời giải chi tiết!

 

Trên đây là tất cả các chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 8 do HOCMAI tổng hợp, các bạn nên tải về máy hoặc in ra làm tài liệu ôn tập. Như vậy việc giảng dạy hay ôn luyện sẽ dễ dàng và chủ động hơn đấy! Chúc các bạn học tập tốt và nắm chắc các Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 nhé!