42 Đầu sách giáo khoa lớp 8 mới đã được phê duyệt từ năm học 2023-2024

0
535
sach-giao-khoa-lop-8-moi

Vừa qua, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 42 đầu sách giáo khoa lớp 8 của các nhà xuất bản để sử dụng trong những cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình mới bắt đầu từ năm học 2023-2024.

Theo như danh mục được phê duyệt, có tất cả 42 đầu sách giáo khoa của các đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) – (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh); NXB Giáo dục Việt Nam; NXB Đại học Huế (đơn vị liên kết: Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam); Công ty cổ phần Phát triển Việt Nam VPBOX; Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xuất bản phẩm Victoria; NXB Đại học Sư phạm.

Theo lộ trình, học sinh lớp 8 từ năm học 2023-2024 sẽ được triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Những địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa căn cứ theo như danh mục sách giáo khoa đã được bộ phê duyệt.

⇒ Xem chi tiết 42 đầu sách thuộc danh mục sách giáo khoa lớp 8 đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt tại đây: