Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ loại bỏ xếp loại trong bằng tốt nghiệp THCS

0
240
bo-gddt-du-kien-se-loai-bo-xep-loai-trong-bang-tot-nghiep-thcs

Bộ GD-ĐT vừa đưa ra công bố Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS để lấy ý kiến trên toàn quốc. Trong đó dự kiến học sinh nếu được công nhận tốt nghiệp sẽ được cấp bằng và “không đề cập xếp loại”.

Chi tiết dự thảo Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS do bộ GD&ĐT công bố

Theo Dự thảo Thông tư, quy chế quy định về việc xét công nhận tốt nghiệp THCS bao gồm:

  • Điều kiện công nhận tốt nghiệp;
  • Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp;
  • Trách nhiệm của cơ quan quản lí và cơ sở giáo dục trong việc xét công nhận tốt nghiệp.

Đáng chú ý nhất, Dự thảo Thông tư đã loại bỏ điều khoản về xếp loại bậc giỏi, khá, trung bình của bằng tốt nghiệp THCS. Theo đó, học sinh nếu được công nhận tốt nghiệp sẽ được cấp bằng nhưng không đề cập xếp loại.

Theo Dự thảo, việc xét công nhận tốt nghiệp cấp THCS được căn cứ vào kết quả rèn luyện và học tập năm học lớp 9 của người học.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT các địa phương có thể chủ động quyết định số lần xét công nhận tốt nghiệp. Nhưng sẽ không quá hai lần/năm, hiện quy định hiện hành chỉ cho phép một lần khi kết thúc năm học.

bo-gddt-du-kien-se-loai-bo-xep-loai-trong-bang-tot-nghiep-thcs-1

Đối với tuổi xét công nhận tốt nghiệp bậc THCS, Dự thảo Thông tư quy định: Người học đang theo học Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS không quá 21 tuổi; Đối với người học đang theo học Chương trình GDTX cấp THCS từ 15 tuổi trở lên.

Người học chưa được công nhận hoàn thành chương trình bậc THCS trong năm học lớp 9 do kết quả học tập cả năm học đó bị xếp loại “Chưa đạt” hoặc học lực cả năm học xếp loại yếu, kém được đăng kí cùng với nhà trường để kiểm tra, đánh giá lại các môn học hoặc đăng ký rèn luyện ở trong kỳ nghỉ hè của năm học đó để được đánh giá lại và được công nhận công nhận hoàn thành chương trình bậc THCS theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Dự thảo cũng có quy định, trường hợp người học chưa được công nhận hoàn thành chương trình bậc THCS khi nghỉ học quá 45 buổi trong năm lớp 9. Tuy nhiên, học sinh được đăng ký với cơ sở giáo dục để học lại lớp 9 nhằm xét công nhận tốt nghiệp.

Về quy trình, mỗi cơ sở giáo dục sẽ có người học dự xét công nhận tốt nghiệp bậc THCS được thành lập một Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.

Căn cứ hồ sơ đề nghị xét công nhận tốt nghiệp của cơ sở giáo dục, Hội đồng tổ chức sẽ xét công nhận tốt nghiệp cho người học.

Hội đồng lập biên bản xét công nhận tốt nghiệp bậc THCS và danh sách người học được đề nghị công nhận tốt nghiệp.

Theo như quy định hiện nay, tốt nghiệp bậc THCS là tiêu chí bắt buộc để dự thi lớp 10 THPT. Tại thời điểm dự thi, nếu thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp có thể nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp nậc THCS được lấy ý kiến đến hết ngày 2/12/2024.

*Theo: daibieunhandan.vn