Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là

0
1183
cac-nguyen-to-nhom-a-trong-bang-tuan-hoan-la

Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là gì? Một câu hỏi khiến rất nhiều bạn học sinh gặp khó khăn trong quá trình làm bài tập và bị mất điểm trong bài kiểm tra và bài thi. Chính vì thế HOCMAI sẽ cung cấp câu trả lời và lý giải cụ thể để các bạn học sinh có thể nắm được kiến thức của phần này.4

Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là

A. các nguyên tố s.

B. các nguyên tố p.

C. các nguyên tố s và nguyên tố p.

D. các nguyên tố d.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là đáp án C

Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là các nguyên tố s và nguyên tố p

Lý giải tại sao chọn đáp án C

Khái niệm về nhóm nguyên tố: Nhóm nguyên tố là tập hợp những nguyên tố thỏa mãn điều kiện nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau. Chính vì vậy các nguyên tố trong nhóm nguyên tố có tính chất hóa học gần giống nhau và được sắp xếp trong cùng một cột

Có 2 loại nhóm nguyên tố bao gồm có:

  • Nhóm A
  • Nhóm B

Các nguyên tố nhóm A: là nhóm bao gồm các nguyên tố s và p.

Nhóm A bao gồm 8 nhóm từ IA đến VIIIA

Số thứ tự nhóm A chính bằng tổng số e lớp ngoài cùng trong nguyên tử

 

 

Như vậy ta có thể thấy Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là các nguyên tố s và nguyên tố p

Đáp án đúng là đáp án C

 

Tham khảo thêm:

Oxygen có tính chất nào sau đây

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết điều gì

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm