Phần lớn các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên?

0
3233
phan-lon-cac-nguyen-to-da-luong-cau-tao-nen

Trong cơ thể, phần lớn các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên cái gì? Hãy cùng HOCMAI tìm hiểu ngay câu trả lời cho câu hỏi trên.

Phần lớn các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên?

A. Lipit, enzym.

B. Đại phân tử hữu cơ.

C. Prôtêin, vitamin

D. Glucôzơ, tinh bột, vitamin.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là đáp án B.

Phần lớn các nguyên tố đa lượng là thành phần cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ.

Lý do lựa chọn đáp án B

Phần lớn các nguyên tố đa lượng là thành phần cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ các nguyên tố đa lượng bao gồm có: C, H, O, N, S, K… đây đều là các nguyên tố có lượng chứa lớn trong khối lượng khô của cơ thể sinh vật với vai trò tham gia quá trình cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ khác như prôtêin, lipit, axit nuclêic…; và đây cũng là nguyên tố hóa học tạo nên sự đa dạng của các chất hữu cơ.

Trong quá trình phân tích thành phần hóa học của các tế bào, tế bào được cấu tạo đều từ các nguyên tố hóa học. Trong tế bào có thể có mặt hầu hết các nguyên tố trong tự nhiên (tổng cộng 92 nguyên tố). Trong đó, có 25 nguyên tố đã được nghiên cứu kỹ bao gồm: C, H, O, N, S, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu… là những nguyên tố cần thiết cho cuộc sống.

Trong đó các nguyên tố C, H, O, N chiếm tới 96% trọng lượng chất khô của tế bào, các nguyên tố còn lại chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ. Trong đó nguyên tố C (Cacbon) là nguyên tố có vai trò vô cùng quan trọng để tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ.

 

Tham khảo ngay:

Các nguyên tố nhóm a trong bảng tuần hoàn là

Thành phần chính của khí thiên nhiên là

Photpholipit có chức năng chủ yếu là