Hệ cơ quan ở thực vật bao gồm

0
3624
he-co-quan-o-thuc-vat-bao-gom

Hệ cơ quan ở thực vật bao gồm những gì? Hãy cùng HOCMAI tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi này nhé

Hệ cơ quan ở thực vật bao gồm

A. Hệ rễ và hệ thân

B. Hệ thân và hệ lá

C. Hệ chồi và hệ rễ

D. Hệ cơ và hệ thân

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là đáp án C. Hệ chồi và hệ rẽ

Hệ cơ quan ở thực vật bao gồm hệ chồi và hệ rễ

Lý giải tại sao lại chọn đáp án C

Trong SGK Khoa học tự nhiên lớp 6, các em học sinh đã được học về cấp độ tổ chức bên trong cơ thể đa bào, các nội dung trọng tâm bao gồm có:

Khái niệm về mô: Mô là tập hợp một nhóm các tế bào có sự giống nhau về hình dạng và thực hiện cùng một chức năng nhất định nào đó

– Mô ở thực vật bao gồm có: mô phân sinh, mô cơ bản,mô biểu bì, mô dẫn.

Khái niệm về cơ quan: Cơ quan là tập hợp các mô có cùng chữ năng hoạt động

– Cơ quan ở thực vật bao gồm có: rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt.

Khái niệm về hệ cơ quan: hệ cơ quan là tập hợp một số cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định.

– Hệ cơ quan ở thực vật bao gồm hệ chồi và hệ rễ. Trong đó, hệ rễ bao gồm các thành phần rễ cây; còn hệ chồi bao gồm thân cây, lá cây, hoa, quả.

Như vậy hệ cơ quan thực vật bao gồm hệ chồi và hệ rễ. Đáp án đúng là đáp án C

 

Tham khảo thêm:

Vùng nhân của tế bào vi khuẩn có đặc điểm

Đột biến gen lặn sẽ biểu hiện trên kiểu hình

Hô hấp tế bào là