Vùng nhân của tế bào vi khuẩn có đặc điểm

0
1283
vung-nhan-cua-te-bao-vi-khuan-co-dac-diem

Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực đều là các tế bào nhân nằm trong cơ thể các loài sinh vật. Mỗi loại tế bào đều có những chức năng cũng như đặc điểm riêng biệt. Vậy vùng nhân của tế bào vi khuẩn có đặc điểm gì? Hãy cùng HOCMAI tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi trên.

 

Vùng nhân của tế bào vi khuẩn có đặc điểm?

A. Chứa một phân tử ADN dạng vòng.

B. Chứa một phân tử ADN mạch thẳng, xoắn kép.

C. Được bao bọc bởi lớp màng và chứa một phân tử ADN dạng vòng.

D. Chứa một phân tử ADN liên kết với protein.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng của câu hỏi trên là A

Giải thích tại sao đáp án A là đáp án đúng

Vùng nhân của tế bào vi khuẩn có đặc điểm chứa một phân tử ADN dạng vòng và có vai trò là nhiễm sắc thể chính vi khuẩn đó. Bên cạnh đó vùng nhân của tế bào vi khuẩn cũng không chứa màng bao bọc có chức năng của vùng nhân (là các chức năng gồm: mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền, điều khiển các hoạt động sống của tế bào)

Tế bào nhân sơ hay trong sinh vật nhân sơ (hay có một số tên gọi khác là sinh vật tiền nhân hoặc sinh vật nhân nguyên thủy (Prokaryote)) thường là các sinh vật có cấu trúc đơn giản, thườngchỉ thấy tại các tập đoàn đơn bào hay sinh vật đơn bào. Ở trong hệ thống phân loại 3 giới, các sinh vật nhân sơ được xếp vào giới Eubacteria và Vi khuẩn cổ .

Các tế bào nhân sơ có một số đặc điểm nổi bật như:

  • Không có hoặc chưa có có nhân hoàn chỉnh;
  • Không có hệ thống nội màng trong Tế bào chất ;
  • Không chứa các bào quan có màng bao bọc
  • Kích thước của tế bào chỉ nằm trong khoảng từ  1 đến 5 Mm, kích thước này chỉ nhỏ bằng 1/10 so với các tế bào nhân thực thông thường

Các tế bào nhân sơ thường có cấu trúc tương đối đơn giản, chỉ bao gồm có 3 thành phần chính:

  • Thành phần màng sinh chất,
  • Thành phần tế bào chất
  • Thành phần vùng nhân.

Tuy nhiên, nhiều loại tế bào nhân sơ ngoài các thành phần trên còn có thêm các thành phần khác như:

+ Thành tế bào: Thành tế bào có cấu tạo bắt nguồn từ các chuỗi cacbohiđrat có liên kết với nhau thông qua các đoạn pôlipêptit ngắn. Chức năng của thành tế bào: Thành tế bào sẽ quy định hình dạng của tế bào

+ Màng sinh chất: Màng sinh chất có cấu tạo từ 2 lớp phôtpholipit và 1 lớp prôtein. Chức năng của màng sinh chất: trao đổi chất và bảo vệ tế bào

+Roi: Roi có cấu tạo từ các prôtein có tính kháng nguyên, chức năng của roi giúp vi khuẩn di chuyển.

+ Lông: chức năng chính của lông giúp các vi khuẩn có thể bám vào các giá thể

+ Tế bào chất bao gồm có riboxom và bào tương

+ Vùng nhân: Vùng nhân có cấu tạo không có màng nhân bao bọc, vùng nhân chỉ bao gồm một phân tử ADN có dạng mạch vòng duy nhất (có vai trò quy định nhiễm sắc thể của vi khuẩn). Ở tế bào sinh vật nhân sơ còn chứa thêm những thành phần như ADN ngoài, ADN của vùng nhân được gọi là plasmid, cấu trúc của ADN này cũng có dạng mạch vòng nhưng nhỏ hơn so với ADN vùng nhân. Trên các plasmid có chứa các gen bổ sung chức năng, ví dụ như gen kháng kháng sinh. Vùng nhân có chức năng là mang, truyền đạt thông tin di truyền, bảo quản và điều khiển các hoạt động sống của tế bào.

 

Tham khảo thêm:

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng