Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng?

0
2240
nguyen-to-hoa-hoc-la-nguyen-tu-co-cung

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng yếu tố nào? là câu hỏi rất nhiều bạn học sinh thắc mắc. Chính vì vậy, HOCMAI sẽ chia sẻ đáp án và cách giải thích về câu hỏi này

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng?

A. Số khối.

B. Số notron.

C. Số proton.

D. Số notron và số proton.

Hướng dẫn giải

Đáp án trả lời đúng là đáp án C. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton ở trong trong hạt nhân.

Giải thích tại sao đáp án C lại là đáp án đúng

Ta có số proton là số đặc trưng của bất cứ nguyên tố hóa học nào. Bên cạnh đó, các nguyên tử của cùng 1 nguyên tố đều sẽ có các tính chất hóa học giống như nhau.

Nguyên tố hóa học (viết tắt NTHH) là các những nguyên tử có cùng số proton hay có thể gọi bằng cách khác: NTHH là những nguyên tử giống nhau về điện tích hạt nhân.

Với mỗi nguyên tố hóa học đều sẽ được biểu diễn thông qua 1 hay 2 chữ cái (với chữ cái đầu của kí hiệu được in hoa). Việc biểu diễn nguyên tố là việc chúng ta biểu diễn một nguyên tử của chính nguyên tố đó.

VD: Hidro có kí hiệu hóa học là H; Canxi có kí hiệu hóa học là Ca.

Bên cạnh đó, việc quy ước mỗi kí hiệu của nguyên tố để chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố đó. Kí hiệu hóa học là quy định được sử dụng thống nhất trên toàn thế giới.

Theo quy ước quốc tế, người ta sẽ lấy 1/12 khối lượng của một nguyên tử Các-bon làm đơn vị chuẩn để tính khối lượng nguyên tử, đơn vị này được gọn là đơn vị Cacbon (đvC)

Khái niệm về nguyên tử khối: là khối lượng của nguyên tử sau khi được quy đổi và tính đơn vị cacbon đvC. Chính vì thế, mỗi nguyên tố đều có một nguyên tử khối lượng riêng.

Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học đã tìm thấy tổng cộng trên 110 nguyên tố khác nhau trong đó nguyên tố Oxi có khối lượng lớn nhất khi chiếm gần 1 nửa khối lượng của vỏ trái đất.

 

Tham khảo thêm:

Nam châm chỗ nào hút sắt mạnh nhất

Tìm hiểu về nguyên tố hóa học