Hô hấp tế bào là

0
2905
ho-hap-te-bao-la

Hô hấp tế bào là gì? HOCMAI chia sẻ câu trả lời chính xác cho câu hỏi trên

Hô hấp tế bào là

A. Quá trình chuyển hóa năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng trong tế bào.

B. Quá trình chuyển hóa năng lượng của các nguyên liệu vô cơ thành năng lượng trong tế bào.

C. Quá trình tổng hợp vật chất hữu cơ trong tế bào.

D. Quá trình chuyển hóa vật chất hữu cơ ngoài tế bào thành năng lượng trong tế bào.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là đáp án A

Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hóa năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng trong tế bào.

Lý giải tại sao lại chọn phương án A

ho-hap-te-bao-la-tra-loi

 

Tham khảo thêm:

Nguyên sinh vật là nhóm sinh vật

Vùng nhân của tế bào vi khuẩn có đặc điểm

Đột biến gen lặn sẽ biểu hiện trên kiểu hình