Khả năng hấp phụ của đất phụ thuộc vào yếu tố nào?

0
749
kha-nang-hap-thu-cua-dat-phu-thuoc-vao

Khả năng hấp phụ của đất phụ thuộc vào yếu tố nào? Hãy cùng HOCMAI trả lời đáp án của câu hỏi này.

Khả năng hấp phụ của đất phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Thành phần cơ giới

B. Số lương keo đất

C. Số lượng hạt sét

D. Phản ứng dung dịch đất

Hướng dẫn giải 

Đáp án chính xác là đáp án B

Khả năng hấp thụ của đất phụ thuộc vào yếu tố số lượng keo đất

Lý giải vì sao chọn phương án B

Theo khái niệm: Khả năng hấp phụ của đất là khả năng có thể giữ lại các chất dinh dưỡng hay các phần tử nhỏ khác như hạt limon, hạt sét…, để hạn chế sự rửa trôi và để làm được điều này chúng sẽ phụ thuộc vào số lượng keo đất. (theo sách Công nghệ 10 trang 23 để các em học sinh có thể tham khảo)

 

Tham khảo thêm:

Hình cắt là hình biểu diễn phần vật ở