Nguyên sinh vật là nhóm sinh vật nào?

0
540
nguyen-sinh-vat-la-nhom-sinh-vat-nao

Nguyên sinh vật là nhóm sinh vật nào? Đáp án câu hỏi này là gì? Hãy cùng HOCMAI tìm hiểu ngay

Nguyên sinh vật là nhóm sinh vật nào?

A. Có cấu tạo tế bào nhân thực, đa số có kích thước hiển vi.

B. Có cấu tạo tế bào nhân sơ, đa số có kích thước hiển vi.

C. Chưa có cấu tạo tế bào, đa số có kích thước hiển vi.

D. Có cấu tạo tế bào nhân thực, kích thước lớn.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là A

Nguyên sinh vật là nhóm sinh có cấu tạo tế bào nhân thực, đa số có kiến thức hiển vi

Tham khảo thêm:

Vùng nhân của tế bào vi khuẩn có đặc điểm?

Bào quan chức năng chính là?