facebooktiktokyoutube

Điểm chuẩn thi vào 10

Điểm chuẩn thi vào 10 năm 2023 Hải Dương

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương đã công bố điểm chuẩn thi vào 10 năm 2023 vào ngày 24/06 vừa qua. Thông...

Điểm chuẩn thi vào 10 năm 2023 Thanh Hóa

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã công bố điểm chuẩn thi vào 10 năm 2023. Năm nay, kỳ...

Điểm chuẩn thi vào 10 năm 2023 Vĩnh Phúc

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố điểm chuẩn thi vào 10 các trường THPT chuyên và không chuyên...

Điểm chuẩn thi vào 10 năm 2023 Quảng Ninh

Ngày 23/06/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã công bố điểm chuẩn thi vào 10 của các trường THPT công...

Điểm chuẩn thi vào 10 năm 2023 Bình Thuận

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đã công bố điểm chuẩn thi vào 10 năm 2023 Bình Thuận của trường...

BÀI VIẾT XEM NHIỀU