Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

0
8549
hien-tuong-quang-dien-trong-la-hien-tuong

Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng nào? Hãy cùng HOCMAI tìm hiểu câu trả lời và lý giải tại sao lại lựa chọn phương án đó

Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng?

A. Giải phóng êlectron khỏi mối liên kết trong bán dẫn khi bị chiếu sáng.

B. Bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng.

C. Giải phóng êlectron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng.

D. Giải phóng êlectron khỏi bán dẫn bằng cách bắn phá ion.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là đáp án A

Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng giải phóng êlectron khỏi mối liên kết trong bán dẫn khi bị chiếu sáng.

Lý giải tại sao lại chọn đáp án A

Khi bán dẫn tinh khiết được chiếu chùm ánh sáng có bước sóng thích hợp thì một phần các electron liên kết trong chất bán dẫn có thể di chuyển ra khỏi các nguyên tử bán dẫn và chuyển sang trạng thái chuyển động tự do trong khối bán dẫn. Từ đó lỗ trống của các electron tự do đó được tạo ra và tham gia vào quá trình dẫn điện.

Toàn bộ các hiện tượng từ tạo thành các electron tự do trong khối bán dẫn và lỗ trống trong bán dẫn đề xuất phát từ tác dụng của ánh sáng của bước sóngphù hợp được gọi là hiện tượng quang điện trong.

Theo cách nói khác, quang điện trong là hiện tượng ánh sáng có bước sóng phù hợp sẽ giải phóng biến các electron liên kết thành các electron dẫn. Các electron được giải phóng trong quá trình này sẽ để lại các lỗ trống trong liên kết cùng tham gia vào việc dẫn điện. Khi hiện tượng quang điện trong xảy ra thì các electron không bị bật ra ngoài hoàn toàn mà chỉ chuyển động trong vật thể bán dẫn.

 

Như vậy, Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng giải phóng êlectron khỏi mối liên kết trong bán dẫn khi bị chiếu sáng.

Vậy đáp án đúng là đáp án A.

 

 

Tham khảo thêm:

Cảm kháng của cuộn cảm cho ta biết điều gì

Trong nguyên tử hạt mang điện là

Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên