facebooktiktokyoutube

Lớp 4

Ôn tập Tiếng Anh: Các thứ trong tuần và hỏi đáp về thời gian...

Trong Tiếng Anh 4, học sinh được học về các thứ trong tuần, cách viết số thứ tự và mẫu câu hỏi đáp về...

5 quy tắc thêm đuôi ING và cách hỏi đáp về sở thích cần...

Danh động từ - Gerund được dùng trong thì hiện tại tiếp diễn hoặc để nói về sở thích. Có 5 quy tắc phải...

Ôn tập các lời chào trong Tiếng Anh 4 – Con đã nắm vững?

Trong Tiếng Anh 4 con được học bao nhiêu cách chào hỏi? Các kiểu câu này sẽ xuất hiện trong các dạng bài nào?...

Quy tắc thêm đuôi -ING trong Tiếng Anh cho học sinh lớp 4

Thêm đuôi ING cho động từ thường gặp phổ biến ở các thì tiếp diễn và các danh động từ (Gerund).        ...

Bí quyết dạy con giao tiếp Tiếng Anh như người bản xứ

Nghe, nói, đọc, viết là bốn kỹ năng cơ bản để học tốt Tiếng Anh. Cô Mai Hương - giáo viên Tiếng Anh tại...

BÀI VIẾT XEM NHIỀU