Lăng trụ đều tạo bởi

0
1852
lang-tru-deu-tao-boi

Lăng trụ đều là dạng hình học mà các em học sinh được tiếp cận trong chương trình Toán. Vậy hình lăng trụ đều được tạo bởi các hình nào? Hãy cùng HOCMAI tìm hiểu ngay

Lăng trụ đều tạo bởi

A. Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật

B. Hai đáy là hai đa giác, mặt bên là các hình chữ nhật

C. Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau

D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng C.

Lăng trụ đều tạo bởi Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.

Lý giải tại sao chọn đáp án C

Hình lăng trụ là khối đa diện được cấu tạo bao gồm hai đáy là hai đa giác bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau, các mặt bên là hình bình hành và có các cạnh bên bằng nhau.

Trường hợp đặc biệt: Hình hộp là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành

Một số loại hình lăng trụ:

Hình lăng trụ đều

Định nghĩa: Hình lăng trụ đều là một loại hình lăng trụ đứng có 2 đáy là các đa giác đều và bằng nhau

Tính chất của hình lăng trụ đều:

Hai đáy là hai đa giác đều và bằng nhau. Chính vì vậy các cạnh của các đáy cũng bằng nhau

Các cạnh bên đều vuông góc với mặt đáy.

Các mặt bên của hình lăng trụ đều đều là các hình chữ nhật.

– Hình lăng trụ tam giác đều là hình lăng trụ có đáy là 2 hình tam giác đều.

– Hình lăng trụ tứ giác đều có 2 đáy là các hình vuông

– Hình lăng trụ ngũ giác đều có 2 đáy là các hình ngũ giác đều

– Hình lăng trụ lục giác đều có 2 đáy là các hình lục giác đều

 

Hình lăng trụ đứng

Định nghĩa:  Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có cạnh bên vuông góc với mặt đáy.

Tính chất:

– Hình lăng trụ đứng có tất cả cạnh bên vuông góc với hai đáy,

– Hình lăng trụ đứng có tất cả mặt bên là các hình chữ nhật.

Một số dạng lăng trụ đứng đặc biệt

Hình hộp đứng

Định nghĩa: Hình hộp đứng là hình hộp có cạnh bên vuông góc với mặt đáy.

Tính chất: Hình hộp đứng có 2 đáy là hình bình hành, 4 mặt xung quanh là 4 hình chữ nhật.

Hình hộp chữ nhật

Định nghĩa: Hình hộp chữ nhật khối đa diện có dạng hình hộp đứng với đáy là hình chữ nhật.

Tính chất: Hình hộp chữ nhật có có tất cả các mặt đều là hình chữ nhật

+ Hình hộp chữ nhật có 12 cạnh, 8 đỉnh và 6 mặt.

+ Các đường chéo của hình hộp chữ nhật có 2 đầu là 2 đỉnh đối nhau của hình hộp chữ nhật. và các đường chéo của hình hộp chữ nhật đồng quy tại một điểm

+ Chu vi và diện tích của 2 mặt đối nhau của hình hộp chữ nhật bằng nhau

Vậy lăng trụ đều tạo bởi Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau. Đáp án đúng là C

 

Tham khảo thêm:

Hình hộp chữ nhật được bao bởi mấy chính chữ nhật

Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định ta được hình

Hình nón có hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu bằng là