Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của

0
409
nha-nuoc-phuong-dong-co-dai-mang-tinh-chat-cua

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành bên các lưu vực sông lớn và kinh tế chủ yếu dựa vào phát triển nông nghiệp và chăn nuôi. Trong chương trình học về các quốc gia cổ đại Phương Đông, một câu hỏi xuất hiện rất nhiều trong các bài kiểm tra là nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của? Hãy cùng HOCMAI tìm hiểu ngay đáp án của câu hỏi trên.

Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của

A. Nhà nước độc tài quân sự.

B. Nhà nước dân chủ chủ nô

C. Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

D. Nhà nước cộng hòa quý tộc

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là đáp án C

Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

Lý giải tại sao lại chọn đáp án C

Các đáp án khác không phải là đáp án đúng là do:

+ Phương án A: Nhà nước độc tài quân sự là đáp án sai vì lý do: trong các quốc gia cổ đại Phương Đông nhà vua là người nắm sở hữu quyền lực tối cao về mọi mặt kể cả quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và chỉ huy quân đội.

+ Phương án B: Nhà nước dân chủ chủ nô là đáp án sai vì lý do: nhà nước chủ nô là mô hình nhà nước đầu tiên trong lịch sử xã hội loài người, được hình thành bởi những giai cấp thời kỳ đầu – giai cấp chủ nô và giai cấp nô lệ. Còn đối với các nhà nước phương đông có vua là người sở hữu quyền lực tối cao.

+ Phương án D: Nhà nước cộng hòa quý tộc là đáp án sai vì lý do: cộng hòa quý tộc là mô hình nhà nước mà trong đó nguyên thủ quốc gia và các cơ quan lập pháp đều do những người ở tầng lớp quý tộc ứng cử và bầu cử lập ra. Đây không phải mô hình của các quốc gia cổ đại phương Đông.

Vậy đáp án đúng là đáp án C

Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

 

Tham khảo thêm:

Quốc gia đông dân nhất châu á là

Bản chất nền dân chủ cổ đại phương tây là

Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là