Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng

0
484
quy-trinh-thi-nghiem-khao-sat-giong-cay-trong

Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng là gì? Các em học sinh hãy cùng HOCMAI tìm hiểu ngay về đáp án câu hỏi trên.

Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng

A. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật → Thí nghiệm so sánh giống → Thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

B. Thí nghiệm so sánh giống → Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật → Thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

C. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo → Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật → Thí nghiệm so sánh giống.

D. Thí nghiệm so sánh giống → Thí nghiệm sản xuất quảng cáo → Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là đáp án B.

Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng gồm Thí nghiệm so sánh giống → Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật → Thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

Lý giải tại sao lại lựa chọn đáp án B

Kiến thức về khảo sát giống cây trồng

Khảo sát giống cây trồng là công việc khảo sát, kiểm nghiệm các giống cây trồng băgf các thí nghiệm được bố trí và sắp xếp ở các điều kiện sinh thái khác nhau. Ý nghĩa của khảo sát giống cây trồng để cung cấp các thông tin về yêu cầu kỹ thuật canh tác và hướng sử dụng và phát triển cây trồng

Quy trình về thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng gồm các bước sau:

+ Thí nghiệm so sánh giống.

+ Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật.

+ Thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

Vậy đáp án đúng là đáp án B

 

Tham khảo thêm:

Trồng trọt có mấy vai trò

Có mấy loại mặt cắt

Đất trồng gồm mấy thành phần chính