Hệ sinh thái bao gồm

0
1067
he-sinh-thai-bao-gom

Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh và là khu vực sống của nhiều loài sinh vật khác nhau. Vậy hệ sinh thái bao gồm yếu tố nào? Hãy cùng HOCMAI tìm hiểu!

Hệ sinh thái bao gồm

A. Sinh vật sản xuất và sinh vật phân giải

B. Tầng tạo sinh và tầng phân hủy

C. Quần xã sinh vật và nơi sống của chúng (sinh cảnh)

D. Sông, biển, rừng

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng C.

Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và nơi sống của chúng (sinh cảnh)

Lý giải tại sao lại chọn đáp án C

Hệ sinh thái bao gồm các thành phần quần xã sinh vật và nơi sống của chúng (sinh cảnh). Cụ thể hệ sinh thái bao gồm những thành phần:

+ Yếu tố vật lý (nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm,…),

+ Yếu tố vô cơ (hợp chất hóa học, các chất vô cơ),

+ Yếu tố hữu cơ (protein, chất mùn hay các chất hữu cơ khác).

 

Lý giải vì sao chọn C là đáp án đúng:

Hệ sinh thái là hệ thống mở hoàn chỉnh có các thành phần các quần xã sinh vật và hệ sinh thái cũng là khu vực sống của sinh vật đó (hay còn gọi là sinh cảnh). Nói cách khác, hệ sinh thái là tập hợp các quần thể bao gồm cả sinh vật có sự sống hay không có sự sống, tất cả cùng tồn tại và phát triển song song trong môi trường gọi là quần xã. Những quần thể trong hệ sinh thái thường ít có sự tác động tới nhau.

Hệ sinh thái bao gồm các thành phần sau:

– Yếu tố vật lý: đây là các yếu tố cấu thành nên các nguồn năng lượng như ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ hay dòng chảy,….

– Yếu tố vô cơ: Bao gồm các hợp chất hóa học hay các nguyên tố với tác dụng tổng hợp chất sống. Yếu tố vô cơ có thể ở các dạng vật chất khác nhau như: dạng khí, lỏng,…tham gia vào quá trình tuần hoàn của vật chất bên trong hệ sinh thái.

– Yếu tố hữu cơ: Là các chất giữ đóng vai trò tạo sự kết nối giữa yếu tố vô sinh và hữu sinh; một số yếu tố hữu cơ đặc trưng có thể kể đến protein hay chất mùn.

Các nhóm nằm trong hệ sinh thái

– Nhóm sinh vật sản xuất: Nhóm này còn có tên gọi khác là nhóm sinh vật tự dưỡng. Chủ yếu là các loài thực vật có khả năng quang hợp. Chức năng của nhóm sinh vật này là các hợp chất hữu cơ protein, glucid,…được tổng hợp từ các chất hay các hợp chất vô cơ trong môi trường.

– Nhóm sinh vật tiêu thụ: nhóm sinh vật ba gồm 3 bậc cụ thể: Bậc 1, bậc 2 và bậc 3. Nhóm sinh vật tiêu thụ chủ yếu là các loài động vật, sinh vật tiêu thụ bậc 1 là các sinh vật tiêu thụ trực tiếp các sinh vật sản xuất; sinh vật tiêu thụ bậc 2 có nguồn thức ăn là các sinh vật tiêu thụ bậc 1; sinh vật bậc 3 tiêu thụ sinh vật bậc 2.

– Nhóm sinh vật phân hủy: Là các loại sinh vật hoại sinh hay các động vật có kích thước nhỏ,…với khả năng phân hủy các loại chất hữu cơ. Sau khi phân hủy các chất hữu cơ thành các hợp chất vô cơ cung nhóm sinh vật sản xuất có thể hấp thụ và phát triển.

 

Tham khảo thêm:

Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích gì

Ở xương dài màng xương có chức năng gì

Điều kiện để sâu bệnh phát triển thành dịch