[Infographic] Teen lớp 6 cần đạt kỹ năng gì ở môn Ngữ văn chương trình GDPT mới?

0
1614

Chương trình môn Ngữ văn mới lấy trục chính xuyên suốt 3 cấp học là các kĩ năng giao tiếp (đọc, viết, nói và nghe) giúp học sinh định hướng năng lực, phẩm chất. Do đó, nội dung giáo dục của sách giáo khoa (SGK) Ngữ văn 6 đều phải đáp ứng được các yêu cầu này.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngữ văn là một trong những môn học bắt buộc ở chương trình GDPT mới. Bên cạnh đảm bảo các nội dung về kiến thức văn bản văn học và kiến thức tiếng Việt, teen lớp 6 cần đạt được những yêu cầu về năng lực đặc thù riêng của môn học.

Đến cuối tháng 2/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 3 bộ sách giáo khoa lớp 6 của 3 nhóm tác giả “Cánh diều”, “Kết nối tri thức với cuộc sống” và “Chân trời sáng tạo”. Dù có cấu trúc và cách tiếp cận khác nhau nhưng các bộ sách trên đều phải đạt yêu cầu chung là giúp học sinh hình thành và phát triển kĩ năng đọc, viết, nói và nghe theo định hướng năng lực, phẩm chất

Dưới đây là nội dung giáo dục và kỹ năng cần đạt ở môn Ngữ văn lớp 6 – chương trình GDPT mới:

Nhằm giúp phụ huynh và học sinh lớp 6 tự tin hơn khi đón nhận chương trình mới, Hệ thống Giáo dục HOCMAI – Nền tảng giáo dục trực tuyến số 1 tại Việt Nam đã xây dựng các kênh thông tin giúp cha mẹ cập nhật mới nhất những thông tin, tài liệu về chương trình GDPT mới.

Phụ huynh theo dõi ngay Fanpage Chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 6 và Group Đồng hành cùng con học tốt chương trình lớp 6 mới để cùng thảo luận các thông tin liên quan.