Tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng

0
21416

Khi con biết vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng thì việc tính toán của con cũng sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Tính chất giao hoán 

Khi đổi số các số hạng của một tổng thì tổng đó không thay đổi:

Ví dụ, tính: 17+19+13 = 17+13+19

                                    = 30+19

                                    = 49

Tính chất kết hợp

Khi cộng một tổng có hai số hạng với số thứ ba thì ta có thể lấy số thứ nhất cộng với tổng số thứ hai và thứ ba

Ví dụ, tính: (25+49)+15 = (25+15)+49 

                                      = 40+49

                                      = 89 

>>> CHA MẸ TÌM HIỂU THÊM BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ MÔN TOÁN CHO CON <<<