[Toán lớp 4] – Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9

0
8506

Khi các con nhận biết được dấu hiệu chia hết cho 3 và 9, các con sẽ dễ dàng giải quyết bài toán nhanh chóng và chính xác hơn. Cha mẹ cho con xem nội dung bài viết để con nắm chắc phần kiến thức cha mẹ nhé. 

Dấu hiệu chia hết cho 3

Ví dụ, 

93 : 3 = 31

71 : 3 = 23 (dư 2)

123 : 3 = 41

125 : 3 = 41 (dư 2)

Ta thấy rằng, không thể dựa vào tận cùng số bị chia để phát biểu giống như dấu hiệu chia hết cho 2 hay cho 5 mà các con hãy dựa vào tổng các chữ số trong số bị chia.

93 có 9 + 3 = 12 : 3 = 4 

123 có 1 + 2 + 3 = 6 : 3 = 2

125 có 1+ 2 + 5 = 8 : 3 = 2 (dư 2) 

71 có 7 + 1= 8 : 3 = 2 (dư 2)

Khi có sự phân tích giữa các số trong một số bị chia thì các con thấy rằng, nếu số nào có tổng các chữ số trong một số mà chia hết cho 3 thì chứng tỏ số đó chia hết cho 3. Còn nếu số nào có tổng các chữ số trong một số không chia hết cho 3 thì chứng tỏ rằng số đó không chia hết cho 3.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 9

Ví dụ, 

72:9=8

28:9=3 (dư 1)

657:9= 73

451:9= 50 (dư 1)

Ta thấy rằng, không thể dựa vào tận cùng số bị chia để phát biểu giống như dấu hiệu chia hết cho 2 hay cho 5 mà các con hãy dựa vào tổng các chữ số trong số bị chia.

72 có 7 + 2 = 9:9 =1 

657 có 6+5+7=18:9=2

28 có 2+8 =10:9=1 (dư 1)

451 có 4+5+1=10:9=1 (dư 1)

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9, và ngược lại, tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9.

Liệu rằng số chia hết cho 3 có chia hết cho 9 không? Và ngược lại?

Ví dụ,

72 : 3 = 24

72 có 7 + 2 = 9 : 3 = 3

657 : 9 = 73

657 : 3 = 219

Số nào chia hết cho 9 thì cũng sẽ chia hết cho 3

Ví dụ,

123 : 3 = 41

123 : 9 = 13 (dư 6)

Vậy không phải những số nào chia hết cho 3 thì cũng sẽ chia hết cho 9

Qua bài viết, con đã trang bị được kiến thức về các dấu hiệu chia hết cho 3 và chia hết cho 9, nhờ vậy việc tính toán của con cũng sẽ trở nên đơn giản hơn khi đã nắm chắc được các dấu hiệu chia hết này.

Cha mẹ cũng có thể tham khảo thêm những phần kiến thức Toán lớp 4 trong Chương trình Học Tốt của HOCMAI giúp con tiếp cận với phương pháp giảng dạy hiện đại, hiệu quả, tiết kiệm công sức và chi phí cho cả cha mẹ và con.

>>> CHA MẸ VÀ CON THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỐT CỦA HOCMAI <<<