Bài tập vận dụng định luật Ôm

0
743
bai-tap-van-dung-dinh-luat-om

HOCMAI chia sẻ kiến thức về bài tập vận dụng định luật Ôm nằm trong chương trình Vật Lý 9. Hãy cùng HOCMAI tìm hiểu chi tiết về bài học này.

 

Tham khảo thêm:

Đoạn mạch nối tiếp

Đoạn mạch song song

 

I. Lý thuyết về bài tập vận dụng định luật Ôm

1. Vận dụng định luật Ôm trong đoạn mạch mắc nối tiếp

Đối với một đoạn mạch có n số điện trở được mắc nối tiếp như hình sau:

bai-tap-van-dung-dinh-luat-om-1

Ta có một số công thức sau:

– Cường độ dòng điện của toàn mạch: IAB = I1 = I2 = … = In

– Hiệu điện thế giữa hai đầu của đoạn mạch được tính như sau: UAB = U1 + U2 + … + Un

– Điện trở tương đương được tính như sau: RAB = R1 + R2 + … + Rn

2. Vận dụng định luật Ôm trong đoạn mạch mắc song song:

Đối với một mạch có n số điện trở được mắc song song như hình sau:

bai-tap-van-dung-dinh-luat-om-2

– Cường độ dòng điện: IAB = I1 + I2 + … + In

– Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch: UAB = U1 + U2 + … + Un

– Điện trở tương đương của mạch được tính như sau:

bai-tap-van-dung-dinh-luat-om-3

 

II. Phương pháp giải các bài tập vận dụng định luật Ôm

1. Vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch mắc hỗn hợp

Đầu tiên ta chia đoạn mạch mắc hỗn hợp trở thành nhiều đoạn mạch nhỏ thỏa mãn điều kiện sao cho trong mỗi đoạn nhỏ chỉ có duy nhất một cách mắc. Sau đó, áp dụng định luật Ôm cho từng đoạn mạch đã chia để tìm các giá trị hiệu điện thế, cường độ dòng điện, điện trở theo yêu cầu của đề bài.

Ví dụ: Cho một mạch mắc hỗn hợp như sau:

bai-tap-van-dung-dinh-luat-om-5

Xét đoạn mạch AB. Ta chia AB thành 2 đoạn AC nối tiếp với CB.

+ Cường độ dòng điện:

I1 = I2 + I3;

I1/I2 = R2/R1

+ Hiệu điện thế:

UAB/UCB = RAC/RCB

UCB = U2 = U3; UAC = U1

UAB = UAC + UCB = U1 + U2 = U1 + U3

+ Điện trở tương đương của đoạn mạch CB được tính như sau:

RCB = R2.R3/(R2+R3)

+ Điện trở tương đương của toàn mạch:

RAB = RAC + RBC = R1 + R2.R3/(R2+R3)

 

2. Phương pháp tính hiệu điện thế giữa hai điểm bất kỳ P và Q trên mạch điện

– Nếu 2 điểm P, Q nằm cùng trên một mạch rẽ ta có: UPQ = IPQ.RPQ

– Nếu 2 điểm P, Q không cùng nằm trên một mạch rẽ ta có: UPQ = UPM + UMQ

Trong đó điểm M là một điểm cùng nằm trên đoạn mạch rẽ chứa P, chứa Q.

Ví dụ: Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu của 2 điểm C, D ở hình vẽ sau:

bai-tap-van-dung-dinh-luat-om-4

– Tính U1 và U3

– Tính UCD = UCA + UAD

Hướng dẫn giải

Với UCA = – UAC = – U1

UAD = U3

Vậy UCD = U3 – U1

Trên đây là toàn bộ kiến thức và gợi ý về bài tập vận dụng định luật Ôm. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp những kiến thức hữu ích cho các em học sinh trong quá trình học.