Đề tham khảo thi học kỳ II Vật lý 8

0
6387
de-tham-khao-on-thi-hoc-ki-2-vat-ly-8-thumbnail

Trong bài viết này, HOCMAI muốn gửi tới các em học sinh khối 8 bài Đề tham khảo thi học kì 2 Vật lý 8 nằm trong chương trình Vật lý 8. Những kiến thức trong bài đã được tổng hợp rất chi tiết và đầy đủ, các em hãy tham khảo sau để ôn thi hiệu quả nhé!

Tham khảo thêm bài viết:

A. ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1 – ĐỀ THI VẬT LÝ 8 CUỐI HỌC KÌ 2

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Khi chuyển động nhiệt của những phân tử cấu tạo nên vật chất nhanh hơn thì đại lượng nào cho sau đây của vật chất không tăng?

A)Nhiệt độ.
B)Thể tích.
C)Nhiệt năng.
D)Khối lượng.

Câu 2. Người ta thường tạo nên bát ăn cơm bằng chất liệu sứ, bởi vì:

A)Sứ lâu hỏng
B)Sứ cách nhiệt tốt
C)Sứ dẫn nhiệt tốt
D)Sứ rẻ tiền

Câu 3. Nước biển mặn vì sao?

A)Những hạt phân tử nước biển có vị mặn.
B)Những hạt phân tử nước và hạt những phân tử muối liên kết với nhau.
C)Những hạt phân tử nước và hạt nguyên tử muối xen kẽ với nhau bởi vì giữa chúng có khoảng cách.
D)Những hạt phân tử nước và hạt phân tử muối xen kẽ với nhau bởi vì giữa chúng có khoảng cách.

Câu 4. Khi nén không khí ở bên trong một chiếc bơm xe đạp thì:

A)Khoảng cách giữa các hạt phân tử không khí giảm.
B)Số hạt phân tử không khí trong chiếc bơm giảm xuống.
C)Khối lượng các hạt phân tử không khí giảm xuống.
D)Kích thước của các hạt phân tử không khí giảm xuống.

Câu 5. Trong những loại vật cho sau đây: Vật A có khối lượng 0,5kg và độ cao 2m; vật B có khối lượng 1kg và độ cao 1,5m; vật C có khối lượng 1,5kg và độ cao 3m. Thế năng của sự vật nào là lớn nhất?

A)Vật B.
B)Vật A.
C)Ba vật có thế năng bằng với nhau.
D)Vật C.

Câu 6. Một học sinh kéo đều của một gàu nước có trọng lượng 60N từ một cái giếng sâu 6m lên, mất hết khoảng 0,5 phút. Công suất của lực kéo bằng:

A)720W.
B)12W.
C)180W.
D)360W.

Câu 7. Một viên đạn đang bay có những dạng năng lượng nào?

A)Thế năng, động năng
B)Nhiệt năng
C)Nhiệt năng, thế năng
D)Nhiệt năng, động năng và thế năng

Câu 8. Công thức để tính công suất là:

de-tham-khao-on-thi-hoc-ki-2-vat-ly-8-hinh-1

Câu 9. Cánh của máy bay thường được quét một lớp ánh bạc để:

A)Giảm sự ma sát với không khí.
B)Giảm sự dẫn nhiệt.
C)Liên lạc thuận lợi, dễ dàng hơn với các đài ra đa.
D)Ít hấp thụ bức xạ nhiệt của mặt trời.

Câu 10. Bỏ một cái thìa vào trong một cốc đựng nước nóng thì nhiệt năng của chiếc thìa và của nước ở trong cốc sẽ thay đổi như thế nào?

A)Nhiệt năng của chiếc thìa và của nước ở trong cốc đều tăng.
B)Nhiệt năng của chiếc thìa tăng, của nước ở trong cốc giảm.
C)Nhiệt năng của chiếc thìa giảm, của nước ở trong cốc tăng.
D)Nhiệt năng của chiếc thìa và của nước ở trong cốc đều không đổi.

Câu 11. Đối lưu là một hình thức truyền nhiệt chủ yếu ở trong môi trường nào?

A)Khí và rắn
B)Lỏng và rắn
C)Lỏng và khí
D)Rắn, lỏng, khí

Câu 12. Bỏ một vài hạt thuốc tím vào trong một cốc nước, quan sát được rằng nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới đáy lên trên. Lí do nào cho sau đây là đúng?

A)Do hiện tượng truyền nhiệt
B)Do hiện tượng đối lưu
C)Do hiện tượng bức xạ nhiệt
D)Do hiện tượng dẫn nhiệt

Điền (cụm) từ thích hợp vào những câu còn trống sau:

Câu 13. Công cơ học chịu phụ thuộc vào hai yếu tố: lực tác dụng vào vật và………….

Câu 14. Khi vật có khả năng……………………………, thì ta nói vật có cơ năng.

Câu 15. Công thức để tính nhiệt lượng tỏa ra khi có nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn:………………………

Câu 16. Nhiệt năng của một sự vật là tổng………………………………của các hạt phân tử cấu tạo nên vật.

II. TỰ LUẬN

Bài 1. (1đ) Vì sao những bồn chứa xăng dầu, cánh của máy bay thường được sơn một lớp màu nhũ trắng sáng mà lại không sơn các màu khác?

Bài 2. (2 điểm) Một chiếc cần cẩu nhỏ khi hoạt động với công suất 2000W thì sẽ nâng được một cái vật nặng 200kg lên đều đến một khoảng độ cao là 15m trong thời gian 20 giây.

a)Tính công mà chiếc máy đã thực hiện được trong khoảng thời gian nâng vật?

b)Tính hiệu suất của chiếc máy ở trong quá trình làm việc?

Bài 3. (3 điểm)

a)Tính phần nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi được một chiếc ấm nhôm có khối lượng bằng 240g đựng 1,75lít nước ở nhiệt độ 24°C. Biết rằng nhiệt dung riêng của nhôm là c1 = 880J/kg.K, còn của nước là c2 = 4200J/kg.K.

b)Bỏ khoảng 100g kim loại đồng ở nhiệt độ 120°C vào trong 500g nước ở nhiệt độ 25°C. Hãy tìm nhiệt độ của nước khi xảy ra sự cân bằng nhiệt? Cho nhiệt dung riêng của đồng là bằng 380J/kg.K.

Đáp án đề thi cuối kì 2 Lí 8

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.0,25đ mỗi câu đúng.

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D B D A D B D C D B C B

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào những câu còn trống sau:

13) quãng đường vật dịch chuyển

14) sinh công

15) Q = q . m

16) động năng

II. PHẦN TỰ LUẬN.

Bài 1.

Vì để có thể hạn chế hấp thụ tia nhiệt (hạn chế phản ứng truyền nhiệt bằng bức xạ nhiệt) có thể làm cho chúng nóng lên. (0,75đ) Tránh xảy ra trường hợp hỏa hoạn, cháy nổ. (0,25đ)

Bài 2. HS tóm tắt đề bài: 0,25đ

a) Công mà chiếc máy thực hiện ở trong thời gian nâng vật (Đó chính là công toàn phần):

Atp = P.t = 2000 . 20 = 40000J (0,5đ)

b) Lực để nâng được sự vật lên đều: F = P = 2000N (0,25đ)

– Tính đúng công có ích nâng sự vật lên trực tiếp: Ai = P . h = 30000J (0,5đ)

– Tính đúng hiệu suất làm việc của chiếc máy: H = Ai /Atp = 75% (0,5đ)

* Thiếu câu lời giải -0,25đ mỗi câu.

Bài 3. HS tóm tắt đề bài: 0,25đ

Phần nhiệt lượng cần cung cấp cho chiếc ấm nhôm là:

Q1 = m1 . c1 . ∆t = 0,24 . 880 . 76 = 16051,2J (0,5đ)

Phần nhiệt lượng cần cung cấp cho nước là:

Q2 = m2 . c2 . ∆t = 1,75 . 4200 . 76 = 558600J (0,5đ)

Phần nhiệt lượng cần cung cấp cho cả chiếc ấm nước là:

Q = Q1 + Q2 = 574651 (J) (0,5đ)

Qtỏa= 0,1.380 . (120 – t) (0.25đ)

Qthu = 0,5.4200 . (t – 25) (0.25đ)

Theo phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

Qtỏa = Qthu (0.25đ)

⇒ 0,1 . 380 . (120 – t)= 0,5 . 4200 . (t – 25) (0.25đ)

⇒ t = 26,68 (0.25đ)

B. ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2 – ĐỀ THI HỌC KÌ VẬT LÝ 8

Câu 1: Nhiệt lượng của sự vật là:

A)Tổng động năng của các hạt phân tử cấu tạo nên vật chất
B)phần nhiệt năng mà sự vật nhận được thêm hoặc mất đi bớt ở trong quá trình truyền nhiệt.
C)trọng lượng của vật.
D)nhiệt độ của vật.

Câu 2: Đổ 150cm³ rượu vào trong 100cm³ nước ta thu lại một hỗn hợp có thể tích:

A)Nhỏ hơn 250cm³
B)Không xác định được..
C)Lớn hơn 250cm³
D)250cm³

Câu 3: Một anh chàng đi xe máy trên một đoạn đường dài S = 10km, lực cản trung bình bằng 35N .Công của lực kéo động cơ ở trên đoạn đường đó là

A)A = 350000 J
B)A = 3500 J
C)A = 350 J.
D)A = 35000 J

Câu 4: Sử dụng một chiếc cần cẩu nâng một thùng hàng có trọng lượng bằng 2500N lên độ cao 12m. Công thực hiện được ở trong trường hợp này là:

A)A = 300 kJ
B)A = 30 kJ
C)A = 3000 kJ
D)A = 3 kJ

Câu 5: Trên một chiếc máy động cơ có ghi 1500W. Con số đó ám chỉ:

A)Khối lượng của động cơ bằng 1500 Kg.
B)Công mà động cơ đã sinh ra trong thời gian 1h bằng 1500J.
C)Công mà động cơ sinh ra trong thời gian 1s bằng 1500J.
D)Trọng lượng của động cơ bằng 1500W.

Câu 6: Đối lưu là hiện tượng truyền nhiệt xảy ra chủ yếu ở trong loại chất nào?

A)Chỉ ở chất rắn
B)Chỉ ở chất khí
C)Chỉ ở chất lỏng
D)Chất khí và chất lỏng

Câu 7: Công thức nào cho bên dưới đây là công thức để tính được công suất?

A)P = A.t.
B)A = P.t.

de-tham-khao-on-thi-hoc-ki-2-vat-ly-8-hinh-2

Câu 8: Nhỏ một giọt nước ấm vào trong một cốc đựng nước đang sôi thì phần nhiệt năng của giọt nước và của nước ở bên trong cốc sẽ thay đổi như thế nào?

A)Nhiệt năng của giọt nước tăng lên, còn của nước ở trong cốc giảm xuống.
B)Nhiệt năng của giọt nước giảm xuống, còn của nước ở trong cốc tăng lên.
C)Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều tăng.
D)Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều giảm.

Câu 9: Động năng của sự vật càng lớn khi

A)sự vật ở vị trí càng cao so với vật mốc.
C)không phụ thuộc và những yếu tố trên.
B)vận tốc của sự vật càng lớn.
D)nhiệt độ của sự vật càng cao.

Câu 10: Trong những cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt cho đến kém dưới đây, cách nào là đúng?

A)Đồng; không khí; nước
B)Đồng; nước; không khí
C)Nước, đồng không khí
D)Không khí; đồng; nước

Câu 11: (1,5 ) Tính công suất của chiếc búa máy để nâng được một vật có khối lượng 20 tấn lên độ cao 120cm trong thời gian 3s?

Câu 12: (1,0 đ) Giải thích tại sao khi cho muối vào trong nước thì thấy nước có vị mặn?

Câu 13: (2,5 đ) Một học sinh thả 300g kim loại chì ở nhiệt độ 100 độ C vào 250g nước ở nhiệt độ 58.5 độ C làm cho nước nóng lên tới 60 độ C.

a) Hỏi nhiệt độ của kim loại chì ngay khi có cân bằng nhiệt?

b) Tính nhiệt lượng nước thu vào biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

c) Tính nhiệt dung riêng của kim loại chì.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Vật lí 8

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B A A B C D C A B B

Phần đáp án câu tự luận:

Câu hỏi (1,5) Tính công suất của chiếc búa máy để nâng một vật có khối lượng bằng 20 tấn lên độ cao 120cm trong thời gian 3s?

Gợi ý làm bài:

Trọng lượng của sự vật: P = 10.20.1000 = 200000 N (0,5đ)

Công mà người đó đã sinh ra là: A = P.h = 200000 . 1,2 = 240 000J (0,5đ)

Công suất mà người đó đã thực hiện: P = A /t = 240000: 3 = 80 000W (0,5đ)

C. ĐỀ THAM KHẢO SỐ 3 – ĐỀ THI CUỐI HK2 VẬT LÝ 8

I.TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt phía trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Trong những vật sau đây thì vật nào có thế năng:

A)quả bóng bay lên trên cao.
B)hòn bi lăn trên mặt sàn gỗ.
C)con chim đậu trên sàn nhà.
D)quả cầu đặt trên mặt đất.

Câu 2. Khi nhiệt độ của sự vật tăng thì các hạt nguyên tử, phân tử cấu tạo nên sự vật:

A)chuyển động không ngừng.
B)chuyển động nhanh lên.
C)chuyển động chậm lại.
D)chuyển động theo một hướng nhất định

Câu 3. Đơn vị nào cho dưới đây không phải của nhiệt lượng?

A)Nm
B)kJ
C)J
D)Pa

Câu 4. Trong những sự truyền nhiệt bên dưới đây, sự truyền nhiệt nào thì không phải là bức xạ nhiệt?

A)Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời tới Trái Đất.
B)Sự truyền nhiệt từ chiếc bếp lò tới người đứng gần bếp lò.
C)Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh kim loại đồng.
D)Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn điện đang sáng ra khoảng không gian ở bên trong bóng đèn.

Câu 5. Một chiếc máy cày hoạt động trong thời gian 3 phút máy đã thực hiện được một công là 9414J. Công suất của chiếc máy cày là:

A)325W
B)523W
C)54,2W
D)52,3W.

Câu 6. Tính chất nào cho sau đây không phải là của nguyên tử, phân tử?

A)Giữa chúng có khoảng cách.
B)Chuyển động hỗn độn không ngừng.
C)Chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng thấp.
D)Chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.

Câu 7. Sử dụng một ròng rọc động thì:

A)thay đổi chiều của lực tác dụng.
B)được lợi hai lần về lực và chịu thiệt hai lần về đường đi.
C)chỉ được lợi về đường đi.
D)được lợi về lực và đường đi.

Câu 8. Vật không có động năng là:

A)hòn bi nằm yên ở trên sàn nhà
B)máy bay đang bay
C)hòn bi lăn trên sàn nhà.
D)ô tô đang chạy trên đường.

Câu 9. Khi các hạt phân tử, nguyên tử cấu tạo nên sự vật chuyển động càng nhanh thì đại lượng nào cho sau đây là không đổi?

A)Nhiệt độ
B)Khối lượng
C)Thể tích
D)Nhiệt năng

Câu 10. Một sự vật hấp thụ nhiệt tốt hơn khi có bề mặt:

A)sần sùi và màu sẫm
B)nhẵn và màu sẫm
C)sần sùi và sáng màu
D)láng và sẫm màu

II.TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Nhiệt lượng là gì? Nêu kí hiệu và đơn vị của nhiệt lượng?

Câu 2. (1 điểm) Nêu hai cách làm biến đổi nhiệt năng và cho ví dụ minh hoạ cho mỗi cách?

Câu 3. (1 điểm) Tại sao nồi, xoong, chảo thường làm bởi chất liệu kim loại, còn bát đĩa thường làm từ chất liệu sứ?

Câu 4. (2 điểm) Một con ngựa kéo một chiếc xe với lực kéo không đổi bằng 150N và đi được một quãng 120m trong 3 phút.

a)Tính công của lực kéo của con ngựa?

b)Tính công suất của con ngựa? Cho biết ý nghĩa số công suất của con ngựa?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Vật lí 8

I.TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A B D C D C B A C A

II.TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu Đáp án Điểm
1

(1đ)

Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà sự vật nhận thêm hay mất bớt đi ở trong quá trình truyền nhiệt

Nhiệt lượng kí hiệu là : Q

Đơn vị là Jun( J) hoặc kiloJun( k J)

0,5đ

0,5đ

2

(1đ)

Cách 1: Thực hiện công.

Vd: đúng.

Cách 2: Truyền nhiệt

vd

0,5

0,5

3(1đ) Giải thích: Nồi, xoong, chảo sử dụng để nấu chín thức ăn. Làm nồi xoong chảo bằng kim loại bởi vì kim loại dẫn nhiệt tốt, làm cho thức ăn nhanh chín.

Bát đĩa sử dụng để đựng thức ăn, muốn cho thức ăn lâu bị nguội thì bát đĩa được làm bằng sứ là tốt nhất vì sứ là một chất dẫn nhiệt kém.

D. BỘ ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN VẬT LÝ LỚP 8 (CÓ ĐÁP ÁN)

Vậy là các em học sinh khối 8 thân yêu đã cùng với HOCMAI soạn xong Đề tham khảo thi học kì 2 Vật lý 8. Kiến thức thật thú vị và bổ ích phải không các em. Các em có thể tham khảo thêm thật nhiều bài học bổ ích nữa tại website hoctot.hocmai.vn.