Hệ sắc tố quang hợp bao gồm

0
9811
he-sac-to-quang-hop-bao-gom

Trong chương trình Sinh học, các em học sinh đã được học về quang hợp và một câu hỏi trắc nghiệp thường gặp là Hệ sắc tố quang hợp bao gồm những gì? Hãy cũng HOCMAI tìm hiểu ngay về đáp án đúng của câu hỏi trên.

Hệ sắc tố quang hợp bao gồm

A. diệp lục a và diệp lục b

B. diệp lục và carôtenôit.

C. diệp lục b và carotenoit.

D. diệp lục a và carôtenôit.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng B

Hệ sắc tố quang hợp bao gồm diệp lục và carôtenôit.

Lý giải tại sao lựa chọn đáp án B

Quang tổng hợp hay có tên gọi tắt là quang hợp là quá trình hấp thụ và chuyển hóa năng lượng từ ánh sáng Mặt trời của thực vật, tảo và một số vi khuẩn để tạo ra hợp chất hữu cơ phục vụ bản thân thực vật cũng như trở thành nguồn thức ăn của các sinh vật khác trên Trái Đất. Quang hợp ở thực vật thường có liên quan đến chất tố diệp lục (màu xanh lá cây ở bộ phận lá của thực vật)

– Phương trình tổng quát của của quá trình quang hợp

6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O (với xúc tác là ánh sáng mặt trời)

– Hệ sắc tố quang hợp gồm 3 nhóm sắc tố: diệp lục (chlorophyl), carôtenôit, phicôbilin.

+ Diệp lục có khả năng hấp thụ mạnh ánh sáng xanh lam (430 nm) và đỏ (662 nm). Diệp lục được chia thành 2 nhóm: Diệp lục a và Diệp lục b. Diệp lục a có bai trò hấp thụ năng lượng ánh sáng chuyển hóa thành năng lượng trong ATP và NADPH.

+ Carôtenôit bao gồm 2 thành phần là caroten và xantophyl. Các sắc tố phụ hấp thụ và truyền năng lượng cho diệp lục a. Caroten đóng vai hấp thụ ánh sáng có bước sóng từ 446 đến 476 nm, xantophyl hấp thụ ánh sáng có bước sóng từ 451 đến 481 nm.

+ Phicobilin là nhóm sắc tố có vai trò rất quan trọng đối với các sinh vật như tảo và thực vật thủy sinh. Phicobilin hấp thụ ánh sáng trong vùng màu xanh lục (550 nm) và màu vàng (612 nm).

Vậy hệ sắc tố quang hợp bao gồm diệp lục và carôtenôit. Đáp án đúng là đáp án B

 

Tham khảo thêm:

Hệ sinh thái bao gồm

Nơron là tên gọi khác của

Thành phần tế bào vi khuẩn cấu tạo chủ yếu từ