Hạt giống xác nhận là hạt giống

0
593
hat-giong-xac-nhan-la-hat-giong

Trong chương trình công nghệ, các em học sinh được học về các kiến thức xung quanh lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó câu hỏi Hạt giống xác nhận là hạt giống là câu hỏi được xuất hiện trong rất nhiều bài kiểm tra. Hãy cùng hocmai tìm hiểu ngay về đáp án của câu hỏi ngày.

Hạt giống xác nhận là hạt giống

A. Được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng, để tiếp tục nghiên cứu.

B. Được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà.

C. Được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng, để tiếp tục nghiên cứu.

D. Được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là đáp án B.

Hạt giống xác nhận là hạt giống được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà.

Lý giải tại sao lại lựa chọn đáp án B

Công tác sản xuất giống cây trồng mang ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lĩnh vực trồng trọt với mục đihcs duy trì, củng cố về độ thuần chủng, khả năng sống, chống chịu và tính trạng điển hình của giống và tạo ra số lượng lớn giống cần thiết để cung cấp phục vụ cho sản xuất đại trà và đưa giống tốt vào sản xuất một cách nhanh chóng nhất.

Công tác sản xuất giống cây trồng có hệ thống sản xuất giống bao gồm tổng cộng 3 giai đoạn, cụ thể:

+ Giai đoạn 1 là quá trình sản xuất ra hạt giống siêu nguyên chủng (viết tắt là SNC): Hạt giống SNC là hạt giống có chất lượng và tính thuần khiết rất cao. Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng được thực hiện tại các trung tâm sản xuất giống chuyên trách và trong nhiều trường hợp có thể được thực hiện trong các xí nghiệp.

+ Giai đoạn 2 sản xuất hạt giống nguyên chủng (viết tắt là NC) từ giống siêu nguyên chủng (SNC): Hạt giống NC là hạt giống chất lượng cao được nhân ra từ hạt giống SNC.  Việc sản xuất hạt giống nguyên chủng (NC) được thực hiện trong các công ty hay trong các trung tâm giống cây trồng

+ Giai đoạn 3 sản xuất hạt giống xác nhận (viết tắt là XN): Hạt giống xác nhận sản xuất từ quá trình nhân ra từ hạt giống nguyên chủng để cung cấp cho người nông dân sản xuất đại trà. Hạt giống xác nhận được tiến hành tại các cơ sở nhân giống liên kết giữa các công ty, các trung tâm và các cơ sở sản xuất.

Tham khảo thêm:

Đất nào là đất trung tính

Loại phân nào dùng để bón lót là chính

Có bao nhiêu phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại