Phương trình bậc hai một ẩn

0
4392
phuong-trinh-bac-hai-mot-an

A. Lý thuyết về phương trình bậc 2 1 ẩn

1. Định nghĩa:

Phương trình bậc 2 1 ẩn là phương trình có dạng:

AX² + BX + C = 0

Trong đó:

  • a, b, c được gọi là các hệ số (a ≠ 0)
  • x được gọi là ẩn

Ví dụ:

3x2 – 18x + 3 = 0 là phương trình bậc hai một ẩn trong đó a = 3; b = -18; c = 3

15x2 – 13x + 20 = 0 là phương trình bậc hai một ẩn trong đó a = 15; b = -13; c = 20.

6x2 – 10 = 0 là phương trình bậc hai một ẩn có a = 6; b = 0 và c = -10

9x2 + 20x = 0 là phương trình bậc hai một ẩn có a = 9 và b = 20; c = 0

 

2. Một số trường hợp của phương trình bậc 2 1 ẩn

Trường hợp 1: Khi ẩn số a = 0

Lúc này phương trình sẽ trở về dạng phương trình bậc nhất 1 ẩn có dạng bx + c = 0

Ta có nghiệm của phương trình:  x = -c/b

Trường hợp 2: Khi ẩn số b = 0

Lúc này phương trình sẽ có dạng: ax² + c = 0

Ta có nghiệm của phương trình: x = ±√(-c/a)

Trường hợp 3: Khi ẩn số c = 0

Lúc này phương trình sẽ có dạng: ax² + bx = 0 ⇔ x(ax + b) = 0

Ta có 2 nghiệm của phương trình: x = 0 và x = -b/a

 

 

3. Một số dạng bài phương trình bậc 2 một ẩn

 

Tham khảo thêm:

Cách giải phương trình bậc 2

Trên đây là các kiến thức cơ bản cần nắm được về phương trình bậc 2 1 ẩn. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp các em học sinh dễ dàng trong quá trình giải bài tập về chuyên đề nay trong chương trình Toán lớp 9 hay trong quá trình ôn thi môn toán vào lớp 10.