Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì

0
299
thi-nghiem-so-sanh-giong-nham-muc-dich-gi

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì? Hãy cùng HOCMAI tìm hiểu về câu trả lời chính xác cho câu hỏi trên

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì

A. Để mọi người biết về giống mới

B. So sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà

C. Kiểm tra những kỹ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật

D. Duy trì những đặc tính tốt của giống

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là đáp án B

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích so sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà.

Lý giải tại sao lựa chọn đáp án B

Mọi đặc điểm và tính trạng của giống cây trồng chỉ được biểu hiện ra trong những điều kiện môi trường sống hoặc ngoại cảnh nhất định. Chính vì vậy, khảo nhiệm về giống cây trồng tại các vùng sinh thái khác nhau sẽ cho kết quả đánh giá khách quan, chính xác và kịp thời về giống cây trồng mới có phù hợp với từng vùng hay phương pháp luân canh hay không

Khảo nhiệm giống cây trồng sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin về các yêu cầu kĩ thuật canh tác và hướng sử dụng và phát triển những giống mới được công nhận

Để có thể khảo nhiệm được giống cây trồng người ta sẽ tiến hành các thí nhiệm về giống cây trồng đó và tiến hành quan sát.

Thí nghiệm so sánh giống là thí nhiệm giống mới chọn, tạo ra hay được nhập rồi so sánh với các giống phổ biến đại trà trong quá trình sản xuất.

Như vậy, đáp án chính xác cho câu hỏi thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì là đáp án B.

 

Tham khảo thêm:

Hệ quan ở thực vật bao gồm

Ưu điểm của biện pháp sinh học

Chất nhầy trong dịch vị có tác dụng gì

Cơ thể người không tiêu hóa được loại đường nào