Câu 1 sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 1 – trang 146

0
283
soan-van-9

Câu 1 sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 1 – trang 146

Đề bài: Viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh bếp lửa trong bài thơ.

Hướng dẫn giải:

Lời giải ngắn gọn

Qua bài thơ “Bếp lửa” của tác giải Bằng Việt, bếp lửa đã được tác giả sử dụng là hình tượng trung tâm với nhiều ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Hình tượng “bếp lửa” đã được nhắc lại tới 10 lần với nhiều tầng ý nghĩa khác nhau nhưng lại có mối liên hệ khăng khít với nhau. Trước tiên, đây là một hình ảnh có thật, giản dị, dân dã và quen thuộc trong mỗi mái nhà người Việt Nam. Đó là chiếc bếp lửa sử dụng củi để nấu những bữa ăn đông thời cũng xua đi cái lạnh giá của mùa đông. Hình ảnh chiếc “bếp lửa” luôn gắn liền hình ảnh của người bà, để lại rất nhiều kỷ niệm sâu sắc cho người cháu. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương, che chở của bà. Chính vì vậy, hình ảnh bếp lửa còn mang tính biểu tượng cho tấm lòng và phẩm chất cao quý của người bà, đó chính là tình bà cháu thiết tha sâu nặng hay rộng hơn chính là tình yêu quê hương và đất nước trong mỗi người Việt Nam.

 

Tham khảo thêm:

Phân tích bài thơ Bếp lửa

Câu 1 sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 1 – trang 145

Câu 2 sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 1 – trang 145

Câu 3 sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 1 – trang 145

Câu 4 sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 1 – trang 145

Câu 5 sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 1 – trang 145