facebooktiktokyoutube

Lớp 8

Đặc điểm các kiểu câu phân loại theo mục đích nói và hành động nói 

Xuất hiện trong chương trình Ngữ văn 8 học kì II, các kiểu câu phân loại theo mục đích nói và hành động nói...

Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử học sinh cần nhớ

Phân tích đa thức thành nhân tử là dạng bài thường gặp trong chương trình Toán lớp 8 phần Đại số. Vì vậy học sinh...

4 dạng bài tập học sinh thường gặp chuyên đề nồng độ phần trăm và...

Học sinh cần lưu ý dạng bài về tính nồng độ phần trăm, tính nồng độ mol, bài tập tổng hợp về nồng độ...

Học sinh 2K9 cần làm gì để học tốt môn Toán lớp 8?

Rất nhiều kiến thức quan trọng nằm trong chương trình Toán lớp 8 có liên quan đến kỳ thi vào lớp 10, vì vậy,...

Tổng hợp các cách viết kết bài Nghị luận văn học hay

Các dạng bài nghị luận văn học teen 2k7 sẽ gặp thường xuyên trong chương trình Ngữ văn lớp 9 và thi vào lớp...

BÀI VIẾT XEM NHIỀU