Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu Vật Lý 9 chi tiết

0
172
mau-sac-cac-vat-duoi-anh-sang-trang-và-duoi-anh-sang-mau

Bài viết này là bài viết giới thiệu chuyên đề Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu chi tiết Vật Lý 9 do HOCMAI sưu tầm, tổng hợp và biên soạn gửi tới các em học sinh. 

 

Bài viết tham khảo thêm:

 

I – Lý thuyết Chuyên đề Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

1. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng

Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì sẽ có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta (trừ vật có màu đen). Ta gọi đó là màu của vật.

mau-sac-cac-vat-duoi-anh-sang-trang-và-duoi-anh-sang-mau-1

2. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật

Các vật màu thông thường là các vật không tự phát ra được ánh sáng mà chúng chỉ có khả năng tán xạ (hắt lại ánh sáng theo mọi phương) ánh sáng chiếu đến chúng.

– Vật màu trắng có khả năng tán xạ được tất cả các ánh sáng màu.

– Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đấy, nhưng lại tán xạ kém ánh sáng các màu khác.

– Vật màu đen không có khả năng tán xạ được bất kỳ ánh sáng màu nào.

Ví dụ:

mau-sac-cac-vat-duoi-anh-sang-trang-và-duoi-anh-sang-mau-2

– Khi chiếu 3 vật màu xanh lục, màu trắng và màu đỏ bằng ánh sáng trắng ở trên nền trắng thì ta thấy được 3 vật đó vẫn có các màu xanh lục, màu trắng, màu đỏ.

– Khi chiếu vào 3 vật màu xanh lục, màu trắng, màu đỏ bằng ánh sáng đỏ thì ta sẽ thấy:

 • Vật có màu xanh lục thì gần như là vật có màu đen → Màu xanh lục tán xạ kém ánh sáng đỏ.
 • Vật có màu trắng gần như là vật có màu đỏ → Màu xanh lục tán xạ tốt ánh sáng đỏ.
 • Vật màu đỏ vẫn có màu đỏ → Màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng đỏ.

3. Sơ đồ tư duy về Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

mau-sac-cac-vat-duoi-anh-sang-trang-và-duoi-anh-sang-mau-0

 

II – Giải bài tập Chuyên đề Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu SGK Vật lí 9

Câu C1 | Trang 144 SGK Vật Lý 9 

Đặt các vật ở dưới ánh sáng trắng.

– Nếu thấy vật màu trắng, vật màu đỏ và vật màu xanh lục thì hỏi có ánh sáng màu nào truyền từ vật vào mắt của ta?

– Nếu thấy vật màu đen thì sao?

Hướng dẫn trả lời

– Khi nhìn thấy được vật màu trắng, vật màu đỏ và vật màu xanh lục thì sẽ có ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh lục truyền từ các vật đó vào mắt ta.

– Khi nhìn thấy được vật màu đen thì không có ánh sáng màu nào truyền từ vật tới mắt. Ta nhìn thấy vật màu đen bởi vì có ánh sáng từ các vật bên cạnh truyền tới mắt ta.

Câu C2 | Trang 145 SGK Vật Lý 9 

Rút ra nhận xét về màu của các vật xanh lục, màu đỏ, đen và trắng khi ta chiếu chúng bằng ánh sáng đỏ.

Hướng dẫn trả lời

 • Vật màu trắng có màu đỏ ở dưới ánh sáng đỏ ⇒ Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ.
 • Vật màu đỏ vẫn có màu đỏ ở dưới ánh sáng đỏ ⇒ Vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng đỏ.
 • Vật màu xanh lục gần như trở thành vật màu đen ở dưới ánh sáng đỏ ⇒ Vật màu xanh lục tán xạ ánh sáng màu đỏ rất yếu.
 • Vật màu đen vẫn có màu đen ở dưới ánh sáng đỏ ⇒ Vật màu đen không tán xạ ánh sáng đỏ.

Câu C3 | Trang 145 SGK Vật Lý 9 

Hãy rút ra nhận xét và kết luận khi ta chiếu ánh sáng xanh lục vào các vật có màu đỏ, màu đen, màu xanh lục và màu trắng.

Hướng dẫn trả lời

 • Vật màu trắng có màu xanh ở dưới ánh sáng xanh lục ⇒ Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng xanh lục.
 • Vật màu đỏ gần như trở thành màu đen ở dưới ánh sáng xanh lục ⇒ Vật màu đỏ tán xạ ánh sáng xanh lục rất kém.
 • Vật màu xanh lục vẫn có màu xanh lục ở dưới ánh sáng xanh lục ⇒ Vật màu xanh lục tán xạ tốt ánh sáng xanh lục.
 • Vật màu đen vẫn có màu đen ở dưới ánh sáng xanh lục ⇒ Vật màu đen không tán xạ được ánh sáng xanh lục.

Câu C4 | Trang 145 SGK Vật Lý 9 

Ban ngày, lá cây bên ngoài đường thường có màu gì? Trong đêm tối thì ta thấy nó có màu gì? Tại sao?

Hướng dẫn trả lời

Ban ngày, lá cây ở ngoài đường thường có màu xanh bởi vì chúng tán xạ tốt ánh sáng xanh ở trong chùm sáng của Mặt Trời. 

Trong đêm tối, ta lại thấy chúng có màu đen bởi vì không có ánh sáng chiếu đến chúng vậy nên chúng chẳng có gì để tán xạ.

Câu C5 | Trang 145 SGK Vật Lý 9 

Đặt một tấm kính đỏ (hoặc một mẩu giấy bóng kính đỏ) lên trên một tờ giấy trắng rồi chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính đó. Nhìn tờ giấy qua tấm kính thì ta sẽ thấy nó có màu gì? Tại sao? Nếu thay tờ giấy trắng ấy bằng tờ giấy xanh thì ta sẽ nhìn thấy có màu gì? Tại sao?

Hướng dẫn trả lời

– Đặt một tấm kính đỏ lên trên một tờ giấy trắng, rồi sau đó chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính thì ta sẽ thấy tờ giấy màu đỏ.

– Ta giải thích như sau: Ánh sáng đỏ ở trong chùm ánh sáng trắng truyền qua được tấm kính đỏ, sau đó chiếu vào tờ giấy trắng. Tờ giấy màu trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ này lại tiếp tục truyền qua tấm kính đỏ theo chiều ngược lại vào mắt của ta. Vì thế nên ta thấy tờ giấy màu đỏ. Chú ý là không được nhìn tấm kính trực tiếp theo phương phản xạ ánh sáng. Bởi vì khi đó ánh sáng phản xạ ở mặt trên của tấm kính sẽ truyền thẳng vào mắt ta làm ta bị lóa mắt và thấy ánh sáng trắng.

– Nếu thay tờ giấy trắng bằng một tờ giấy xanh thì ta sẽ thấy tờ giấy màu đen bởi vì tờ giấy màu xanh tán xạ kém ánh sáng đỏ.

Câu C6 | Trang 145 SGK Vật Lý 9 

Tại sao khi đặt một vật màu đỏ ở dưới ánh sáng trắng thì ta thấy nó có màu đỏ, khi đặt một vật màu xanh ở dưới ánh sáng trắng thì ta thấy nó có màu xanh,…?

Hướng dẫn trả lời

Có đủ mọi ánh sáng màu trong chùm sáng trắng. Khi ta đặt một vật màu đỏ bên dưới ánh sáng trắng, ta thấy nó có màu đỏ bởi vì nó tán xạ tốt ánh sáng ở đỏ trong chùm sáng trắng. Tương tự như vậy, khi đặt một vật màu xanh bên dưới ánh sáng trắng thì ta sẽ thấy vật màu xanh.

 

III – Bài tập trắc nghiệm chuyên đề Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Câu 1: Khi ta thấy vật màu trắng vậy thì ánh sáng đi vào mắt ta có màu:

A) đỏ 

B) xanh 

C) vàng 

D) trắng

Trả lời

Khi ta thấy vật màu trắng vậy thì ánh sáng đi vào mắt ta có màu trắng

Đáp án D

Câu 2: Chọn phát biểu đúng

A) Khi nhìn thấy vật có màu nào (trừ vật màu đen) thì sẽ có ánh sáng màu đó đi vào mắt ta.

B) Tấm lọc có màu nào thì hấp thụ tốt ánh sáng màu đó.

C) Chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu vàng thì ta thu được ánh sáng trắng.

D) Các đèn LED sẽ phát ra ánh sáng trắng.

Trả lời

Khi nhìn thấy vật có màu nào (trừ vật màu đen) thì sẽ có ánh sáng màu đó đi vào mắt ta.

Đáp án A

Câu 3: Khi nhìn thấy vật màu đen thì

A) ánh sáng đi đến mắt ta sẽ là ánh sáng trắng.

B) ánh sáng đi đến mắt ta sẽ là ánh sáng xanh.

C) ánh sáng đi đến mắt ta sẽ là ánh sáng đỏ.

D) không có ánh sáng truyền từ vật tới mắt.

Trả lời

Khi nhìn thấy vật màu đen thì không có ánh sáng truyền từ vật tới mắt.

Đáp án D

Câu 4: Chọn câu đúng

A) Tờ bìa đỏ để bên dưới ánh sáng nào cũng sẽ có màu đỏ.

B) Tờ giấy trắng để bên dưới ánh sáng đỏ vẫn thấy màu trắng.

C) Mái tóc đen ở đâu cũng sẽ thấy là mái tóc đen.

D) Hộp bút màu xanh để ở trong phòng tối vẫn thấy màu xanh

Trả lời

Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kỳ ánh sáng màu nào.

Đáp án C

Câu 5: Chọn phương án đúng

A) Vật có màu trắng thì chỉ có khả năng tán xạ ánh sáng.

B) Vật có màu nào thì có khả năng tán xạ ánh sáng màu đó yếu.

C) Vật có màu nào thì có khả năng tán xạ ánh sáng các màu khác mạnh.

D) Vật màu đen thì không có khả năng tán xạ bất kỳ ánh sáng nào.

Trả lời

Đáp án D

Câu 6: Dưới ánh sáng đỏ thì ta thấy một người mặc áo đỏ. Ở dưới ánh sáng trắng thì chiếc áo đỏ đó chắc chắn sẽ không phải là chiếc áo màu:

A) trắng 

B) đỏ 

C) hồng 

D) tím

Trả lời

Dưới ánh sáng trắng thì chiếc áo đỏ đó chắc chắn sẽ không phải là chiếc áo màu tím

Đáp án D

Câu 7: Ca dao có câu:

Hỡi cô tát nước bên đàng

Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi

Tại sao ở trong nước lại có ánh trăng vàng?

A) mặt nước có tác dụng giống như một thấu kính, vì vậy ánh sáng từ Mặt Trăng truyền tới phản xạ ở trên mặt nước tạo thành ảnh của Mặt Trăng ở dưới nước.

B) Mặt nước có tác dụng giống như một lăng kính, vì vậy ánh sáng từ Mặt Trăng truyền tới phản xạ ở trên mặt nước tạo thành ảnh của Mặt Trăng ở dưới nước.

C) Mặt nước có tác dụng giống như một gương phẳng, vì vậy ánh sáng từ Mặt Trăng truyền tới phản xạ ở trên mặt nước tạo thành ảnh của Mặt Trăng ở dưới nước.

D) Mặt nước có tác dụng giống như một gương phẳng, vì vậy ánh sáng từ Mặt Trăng truyền tới phản xạ ở trên mặt nước tạo thành ảnh của Mặt Trăng ở dưới nước.

Trả lời

Mặt nước có tác dụng giống như một gương phẳng, vì vậy ánh sáng từ Mặt Trăng truyền tới phản xạ ở trên mặt nước tạo thành ảnh của Mặt Trăng ở dưới nước.

Đáp án C

Câu 8: Dưới ánh sáng lục và ánh sáng đỏ, ta nhìn thấy có một dòng chữ màu đen. Vậy ở dưới ánh sáng trắng thì dòng chữ ấy có màu:

A) đỏ 

B) vàng 

C) lục 

D) xanh thẫm, đen hoặc tím

Trả lời

Dưới ánh sáng trắng thì dòng chữ ấy có màu  xanh thẫm, đen hoặc tím

Đáp án D

Câu 9: Dưới ánh sáng trắng, ở trên một bức tranh vẽ một chiếc ô tô ta nhìn thấy lốp xe màu đen còn người lái mặc áo trắng, đội mũ màu xám, đầu ô tô có gắn một lá cờ đỏ. Dưới ánh sáng đỏ, các vật ấy sẽ có màu gì?

Phương án

Màu chiếc lốp Màu áo Màu mũ Màu cờ
A Đỏ Đỏ Đỏ

Đỏ

B Đen Đỏ Đen

Đỏ

C Đen Trắng Xám

Đỏ

D Đen Đen Đen

Đen

 

A) Phương án A.

B) Phương án B.

C) Phương án C.

D) Phương án D.

Trả lời

Dưới ánh sáng đỏ thì chiếc lốp vẫn có màu đen, áo sẽ có màu đỏ, mũ sẽ có màu đen và cờ có màu đỏ

Đáp án B

Câu 10: Thắp sáng một đèn LED màu lục bên cạnh một đèn quả nhót màu đỏ đang sáng, ta sẽ thấy gì?

A) Nhìn vào hai đèn ta thấy đều có màu đỏ.

B) Nhìn vào hai đèn ta thấy đều có màu lục.

C) Nhìn vào hai đèn ta thấy đều có màu vàng.

D) Ánh sáng đèn LED vẫn có màu lục và ánh sáng đèn quả nhót vẫn có màu đỏ.

Trả lời

Nhìn vào hai đèn ta đều thấy có màu vàng

Đáp án C

Trên đây là toàn bộ phần bài viết giới thiệu về chuyên đề Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu Vật Lý lớp 9 do HOCMAI sưu tầm và biên soạn. Hy vọng các em học sinh có thể nắm chắc kiến thức về chuyên đề này và ôn tập chăm chỉ để học tốt bộ môn Vật Lý.