Phương pháp phân biệt biện pháp ẩn dụ và hoán dụ

Chương trình Ngữ văn 6 xuất hiện hai đơn vị kiến thức đặc biệt quan trọng nhưng lại khiến học sinh rất dễ nhầm...

Sai lầm của cha mẹ trong việc kèm cặp khiến con...

Hiện nay, có một hiện tượng giáo dục tưởng như rất nghịch lý nhưng lại xảy ra phổ biến trong xã hội Việt Nam:...

Chỉ cần 30 phút học mỗi ngày con nắm chắc kiến...

Việc học của con là điều vô cùng quan trọng, tuy nhiên học như thế nào cho hiệu quả nhằm giúp con cân bằng...

GÓC GIÁO VIÊN

HỌC SINH TIÊU BIỂU