Đề cương ôn tập thi giữa học kì 1 Toán lớp 9

0
11655
on-thi-giua-ky-1-mon-toan-lop-9-ava

HOCMAI chia sẻ cho cho các em học sinh bộ tài liệu ôn tập thi giữa kì 1 môn Toán lớp 9 giúp các em có thể dễ dàng tổng hợp kiến thức trọng tâm cần ôn một cách khoa học và ngắn gọn nhất để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Trong bộ tài liệu bao gồm kiến thức của từng bài cần ôn cũng như tài liệu tóm tắt kiến thức. Hãy cùng HOCMAI tìm hiểu ngay.

banner-on-thi-giua-ki-inpost

I. Kiến thức và dạng bài ôn tập thi giữa học kì 1 – Toán lớp 9

Các kiến thức trọng tâm để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1 lớp 9 môn Toán bao gồm có:

1. ĐẠI SỐ – CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

Kiến thức căn bậc 2

 • Định nghĩa căn bậc 2 số học
 • So sánh căn bậc 2 số học
 • Điều kiện để căn bậc 2 có nghĩa
 • Cách đưa thừa số ra ngoài hoặc vào trong dấu căn
 • Khử mẫu của biểu thức dưới dấu căn bậc hai
 • Trục căn thức ở mẫu (với điều kiện các biểu thức đều có nghĩa)
 • Phương trình chứa căn thức bậc hai

Chi tiết các kiến thức cần nắm được các em có thể tham khảo các bài viết:

Căn bậc 2 lớp 9

Căn bậc 2 và hằng đẳng thức

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Liên hệ giữa phép thương và phép khai phương

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc 2

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2

Kiến thức về căn bậc 3

 • Định nghĩa căn bậc 3
 • Các tính chất của căn bậc 3

Kiến thức chi tiết tham khảo:

Căn bậc 3 toán lớp 9

 

2. ĐẠI SỐ – CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

 • Khái niệm và cấu trúc của hàm số bậc nhất
 • Tính đồng biến và nghịch biến của hàm số bậc nhất
 • Tính chất của hàm số bậc nhất
 • Hệ số góc của hàm bậc nhất
 • Vị trí tương đối của 2 đường thẳng trên trục tọa độ Oxy

Kiến thức chi tiết các em có thể xem tại:

Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

 

3. HÌNH HỌC – CHƯƠNG I: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

 • Các hệ thức về cạnh và đường cao của tam giác vuông
 • Tỷ số lượng giác của góc nhọn

Chi tiết kiến thức tham khảo tại:

Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Tỉ số lượng giác của góc nhọn

 

4. HÌNH HỌC – CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN

 • Các định nghĩa về:
  + Đường tròn
  + Đường tròn ngoại tiếp tam giác
  + Đường tròn nội tiếp tam giác
  + Đường tròn bàng tiếp tam giác
 • Các định lý về đường tròn

Chi tiết kiến thức các em có thể tham khảo bài viết: 

Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

 

II. Các dạng bài ôn tập thi giữa học kì 1 – Toán lớp 9

1. Các dạng bài liên quan tới đại số

Dạng 1: Tìm điều kiện để căn bậc 2 có nghĩa

Dạng 2: Tính giá trị của biểu thức có căn bậc 2

Dạng 3: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2

Dạng 4: Chứng minh tính đồng biến, nghịch biến của hàm số

Dạng 5: Tìm giá trị của tham số để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất

Dạng 6: Tìm giá trị của tham số để hàm số đồng biến, nghịch biến trên R

Dạng 7: Vẽ đồ thị hàm số

Dạng 8: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng

Dạng 9: Tìm điều kiện 3 đường thẳng đồng quy

Dạng 10: Tìm điều kiện để 2 đường thẳng thỏa mãn vị trí tương đối cho trước

Dạng 11: Tìm điểm cố định mà đường thẳng luôn đi qua với mọi tham số

Dạng 12: Xác định hệ số góc của đường thẳng

Chi tiết phương pháp làm bài các em có thể tham khảo file PDF ở cuối bài viết

2. Các dạng bài liên quan tới hình học

Dạng 1: Tính độ dài các đường thẳng trong tam giác vuông

Dạng 2: Chứng minh các hệ thức liên quan giữa các yếu tố trong tam giác

Dạng 3: Tính độ dài các cạnh, tính các góc trong tam giác (giải tam giác)

Dạng 4: So sánh các tỉ số lượng giác giữa các góc

Dạng 5: Chứng minh các điểm cho trước cùng một đường tròn

Dạng 6: Xác định vị trí tương đối của 1 điểm đối với một đường tròn

Dạng 7: Xác định vị trí tương đối của 2 đường tròn

Dạng 8: Xác định tâm và tính bán kính đường tròn nội tiếp

Dạng 9: Tính độ dài đoạn thẳng và các yếu tố liên quan

Dạng 10: So sánh 2 đoạn thẳng

Dạng 11: Xác định vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Dạng 12: Chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn

 

Tài liệu ôn tập thi giữa học kì 1 – Toán lớp 9

HOCMAI chia sẻ tài liệu ôn tập thi giữa học kì 1 môn toán lớp 9 bao gồm kiến thức tổng hợp và các dạng bài như đã nói ở trên. Các em học sinh hãy cùng tham khảo:

Để được hướng dẫn chi tiết các nội dung Toán thi giữa học kỳ I, các em có thể xem các bài giảng trong chương trình Học tốt Toán lớp 9. Thầy cô sẽ giảng giải chi tiết các nội dung và cung cấp tài liệu, đề thi sát với cấu trúc đề thi giữa kỳ I trên trường.

Hy vọng với bộ tài liệu ôn thi giữa kỳ 1 môn Toán lớp 9, các em học sinh sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng và đạt được điểm số tốt nhất trong kỳ thi giữa học kì sắp tới.

 

Tham khảo thêm:

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Ngữ Văn 9

Đề cương ôn thi giữa kì 1 Lý 9

Đề cương ôn thi giữa kì 1 Sinh 9